Avdelingsdirektør plattformer

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...

Vi vil ha med deg på laget for å levere de beste og smarteste løsningene til Norges befolkning!

Skatteetaten gjennomfører omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. For å styrke dette arbeidet ytterligere har vi etablert en dedikert avdeling for Plattformer i IT divisjonen som skal løfte oss videre i Skatteetatens satsing på skytjenester. Vi ser etter deg som ønsker å lede dette viktige området for oss.

Avdelingsdirektør Plattformer
Avdeling Plattformer har ansvar for å utvikle og sikre stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av etatens utviklingsplattformer og IT-infrastruktur. Avdeling Plattformer får en ambisiøs utviklingsagenda og får en særskilt viktig rolle i gjennomføring av Skatteetatens strategi for i økende grad å basere nyutvikling på skytjenester.

Vi søker nå etter en dyktig og offensiv avdelingsdirektør som vil være en sentral bidragsyter i arbeidet med IT som støtte til kjernevirksomheten i etaten. Avdelingsdirektøren rapporterer til divisjonsdirektør IT og sitter i hans ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et stort nedslagsfelt, og du vil samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, blant annet:

 • lede utviklingen av etatens sky-løsninger og identifisere nye teknologiske muligheter
 • lede videreutvikling av brukervennlig og sikker IT-infrastruktur
 • sikre effektiv drift og forvaltning av applikasjoner, 3. partsløsninger, infrastruktur og databaser
 • ansvar for at etatens IT systemer har høy tilgjengelighet
 • drive etatens utviklingsarbeid av syntetiske testdata, herunder syntetisk Folkeregister til bruk i hele offentlig sektor og Skatteetatspesifikke testdata til intern bruk
 • lede og utvikle avdelingen på ca. 120 medarbeidere i Grimstad og Oslo i tråd med etatens overordnede mål, strategier og verdigrunnlag
 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere og ledere
 • være en sentral bidragsyter i divisjonens ledergruppe
 • utadrettet kontakt med andre fagmiljøer internt og eksternt
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • bred erfaring med IT utvikling, forvaltning og drift
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra skybaserte utviklingsplattformer
 • erfaring fra å lede endringsprosesser hvor digitalisering har stått sentralt
Personlige egenskaper

Som leder i Skatteetaten må du evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Du motiveres av å lykkes i lederrollen, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vår nye avdelingsdirektør for plattformer har i tillegg:

 • utpregede gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er en god relasjonsbygger
 • gode analytiske egenskaper og strategisk forståelse
 • struktur i sitt arbeid og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evnen til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • evne til å spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra 950 000 – 1 180 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
226859