Head of tax

Santander Consumer Bank er en nordisk bank som tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander. Santander Consumer Bank er bygget på kompetanse og erfaring gjennom solid historie på over 160 år. Santander Consumer Bank har filialer i Sverige og Danmark og et datterselskap i Finland og ...
Head of tax - Nordics

Santander Consumer Bank søker nå en dyktig og motivert leder for bankens arbeid med skatt og merverdiavgift i Norden.

Skatteavdelingen i Santander Consumer Bank er plassert i Financial Control og arbeidet utøves i samarbeid med økonomiavdelingens og bankens øvrige medarbeidere, våre kollegaer i Madrid og bankens rådgivere i de nordiske land.

Arbeidsoppgaver
 • Lede bankens arbeid med skatt og merverdiavgift i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 • Ansvar for å bistå banken med juridiske vurderinger og rådgivning knyttet til skatte- og avgiftsrelaterte spørsmål, herunder alminnelig bedriftsbeskatning, grenseoverskridende virksomhet, transaksjoner, produktvurderinger, beskatning i utlandet osv.
 • Ansvar for løpende skatte- og avgiftsmessig arbeid inkludert rapportering til skattemyndigheter, klage- og endringssaker, bokettersyn, eventuelle tvister for domstolene
 • Ansvar for intern skatterapportering til styre, ledelse og relevante komiteer samt vår aksjonær i Madrid
 • Internprising
 • Lede og delta i utviklings- og restruktureringsprosjekter
 • Identifisere, håndtere og overvåke skatterisiko og sikre at banken overholder sine skatte- og avgiftsmessige forpliktelser i Norden, og unngåelse av dobbeltbeskatning
 • Overvåke relevant rettsutvikling på skatte- og avgiftsområdet og initiere nødvendige endringsprosjekter
 • Være ansvarlig for myndighetskontakt innenfor skatte- og avgiftsområdet i samtlige nordiske land
 • Utvikle teamet proaktivt slik at det er i stand til å møte fremtidens utfordringer på skatteområdet nasjonalt og internasjonalt, både når det gjelder faglig kompetanse, bransjeforståelse og strategisk initiativ
Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper
 • Master i rettsvitenskap med gode resultater og spesialisering i skatterett, eventuelt Master i revisjon og regnskap gjerne med noe tilleggskompetanse innenfor skatterett
 • Erfaring fra skatterådgivning i et advokatfirma eller annet rådgivningsselskap eller fra et in-house skattemiljø
 • Proaktiv, analytisk og selvgående
 • God evne til og ser gleden ved tverrfaglig samarbeid
 • Sterk integritet og høy motivasjon
 • God forretningsforståelse, gjerne erfaring fra finansbransjen
 • God evne til å kommunisere kompliserte problemstillinger på en oversiktlig og presis måte
 • God språklig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Santander Consumer Bank kan tilby en faglig utfordrende og selvstendig jobb i ett av verdens største finanskonsern med et utviklende og meget godt arbeidsmiljø. Banken har dyktige og engasjerte kollegaer som hver dag gir det lille ekstra og som gleder seg til å få én til med på laget.

Er du den vi ser etter?

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Johannes Westersø tlf. 95 17 91 69 eller Rådgiver Anders Kihle på tlf. 97 76 78 16.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Lysaker
Contract type
permanent
Job-ID
228637