Advokat- Tax Manager/Senior Tax Manager

Santander Consumer Bank er en nordisk bank som tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander. Santander Consumer Bank er bygget på kompetanse og erfaring gjennom solid historie på over 160 år. Santander Consumer Bank har filialer i Sverige og Danmark og et datterselskap i Finland og ...
Advokat - Tax Manager/Senior Tax Manager

Santander Consumer Bank AS er en norsk bank med filial i Sverige og Danmark og et datterselskap i Finland. Vi søker nå en motivert og engasjert advokat – tax manager/senior tax manager til bankens arbeid med skatt og merverdiavgift i Norden.
Skatteavdelingen i Santander Consumer Bank AS er plassert i Financial Control og arbeidet utøves i samarbeid med økonomiavdelingens øvrige medarbeidere, operative og kommersielle avdelinger, legal-avdelingen og bankens rådgivere i de ulike nordiske land.

Arbeidsoppgaver
 • Løpende skatte- og merverdiavgiftsmessig rådgivning
 • Bistand ved rapportering til skattemyndigheter og bankens aksjonær
 • Håndtere klage- og endringssaker, bokettersyn, eventuelle tvister for domstolene
 • Internprising
 • Lede og delta i utviklings- og restruktureringsprosjekter
 • Være med på å identifisere, håndtere og overvåke skatterisiko og sikre at banken overholder sine skatte- og avgiftsmessige forpliktelser i Norden, og unngåelse av dobbeltbeskatning
 • Overvåke relevant rettsutvikling på skatte- og avgiftsområdet og initiere nødvendige endringsprosjekter
Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner og egenskaper
 • Master i rettsvitenskap, gjerne med praktisk erfaring fra arbeid med merverdiavgift.
 • Erfaring fra skatterådgivning i et advokatfirma eller annet rådgivningsselskap eller fra et in-house skattemiljø
 • Proaktiv, analytisk og selvgående
 • God evne til og ser gleden ved tverrfaglig samarbeid
 • Sterk integritet og høy motivasjon
 • God forretningsforståelse
 • God evne til å kommunisere kompliserte problemstillinger på en oversiktlig og presis måte
 • God språklig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Santander Consumer Bank kan tilby en faglig utfordrende og selvstendig jobb i ett av verdens største finanskonsern med et utviklende og meget godt arbeidsmiljø. Banken har dyktige og engasjerte kollegaer som hver dag gir det lille ekstra og som gleder seg til å få én til med på laget.

Er du den vi ser etter?

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Johannes Westersø tlf. 95 17 91 69 eller Rådgiver Anders Kihle på tlf. 97 76 78 16.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Lysaker
Contract type
permanent
Job-ID
228639