Leveranseområdeleder Plattform

Hver gang politiet er på oppdrag, står teknologi sentralt. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle ...
Evner du å realisere våre målsettinger? Vi ser etter deg som går i front med entusiasme, pågangsmot og som er opptatt av kontinuerlig utvikling. Du vil være en av de fremste til å se og forstå politiets behov, og hvordan teknologi kan brukes til å styrke utførelsen av politiets samfunnsoppdrag. Det krever deg som ser opp, frem og til siden; som er modig, visjonær, drivende og løsningsorientert.

Du vil ha muligheten til å påvirke verdiskapningen på et område over tid. Vi utvikler gode løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene og brukere, med kapasitet og kompetanse fra ulike avdelinger og basert på gode teknologivalg. Derfor er samhandling på tvers helt avgjørende. For å lykkes må du utforme mål og retning og kontinuerlig holde oversikt over nye og pågående initiativ. Du må evne å organisere arbeidet i team og prioritere slik at vi skaper mest mulig verdi for brukere og politiet. Kontinuerlig dialog med de ulike personal- og kompetanselederne vil også være blant dine viktigste prioriteringer. Stillingen rapporterer direkte til politiets IT-direktør.

Om leveranseområdet plattform
For å få til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team krever våre produktutviklingsteam i PIT og i politiet selvbetjente og tilgjengelige plattformer som muliggjør autonomitet. Her er det en stor jobb som må legges ned, og dette trenger vi riktig leder til.

Som leveranseområdeleder for plattform er det avgjørende at du forstår behovet til et produktutviklingsteam og en faglig oppdatert utvikler med store forventninger til verktøykassen sin. Og verktøykassen endrer seg hele tiden ettersom markedet og trender også endrer seg. Du må kunne evne å se alle plattformtjenestene fra en utviklers perspektiv – utenfra og inn.

Det er mange team i dette området, og det er mange dyktige teknologer som utvikler plattformtjenester hver dag. Teknologiområder er bl.a. orkestreringsplattform for containere, virtualiseringsplattform for virtuelle maskiner, databaseplattformer, identitet- og autentiseringsplattformer, kommunikasjonsplattformer (bl.a. brannmur og lastbalansering), infrastruktur, nettverk og datasenter for å nevne noe. Det er et stort spekter av spennende teknologier, og visjonen er "illusjonen om NoOps" for produktutviklingsteamene. Våre plattformer kjører i politiets egne datasenter.

Mye er tenkt, noe er også gjort, men masse gjenstår. Plattformen som orkestrerer containere er ett eksempel der kompleksiteten er skjult for utviklere og produktutviklingsteamene. Denne plattformen er automatisert og kan benyttes helt autonomt, men det er alltid mer som kan forbedres for å øke utvikleropplevelsen.

Fokuset fremover må være selvbetjening og automatisering av alle våre plattformer der det ikke er gjort nok i dag. For å oppnå dette er det behov for utviklere med interesse for infrastruktur og backend, men også en sterk faglig oppdatert leder som setter retning og inspirerer teknologer. Kan du hjelpe oss å lede dette området inn i fremtiden?

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for effektiv plattformutvikling gjennom tverrfaglige og autonome team
 • Se helhetlig på leveranser og initiativ i tett dialog med behovet til områdeledere som benytter plattformene
 • Prioritere, styre og følge opp utviklingen, herunder balansere brukerverdi mot handlingsrom
 • Forankre strategi og mål for området
 • Sikre hensiktsmessig finansiering og forankring
 • Budsjettansvar
 • Ta initiativ til bemanningsavklaring med avdelingene, og tilrettelegge for kompetanseutvikling og deling på tvers av organisasjonen
 • Lede med sikkerhet i fokus og bygge en solid sikkerhetskultur
 • Sikre utvikling, innovasjon, stabilitet, kontinuitet og tilgjengelighet på de tjenestene teamene på plattformområdet har ansvar for
 • Være en aktiv pådriver for utvikleropplevelsen
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning. Relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring som leder fra relevant virksomhet og på relevant strategisk nivå
 • Erfaring fra ledelse innen produktutvikling er en fordel
 • Erfaring med skystrategier
 • Erfaring med vurdering av smart bruk av markedet – hva skal vi bygge selv, hva skal vi kjøpe av tjenester og produkter
 • Erfaring med strategisk leverandøroppfølging
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer
  her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/
Personlige egenskaper
 • Evner å sette retning, utarbeide mål og prioritere løpende
 • Visjonær, tydelig og strukturert
 • Utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner på tvers av større organisasjoner
 • Motiverende og engasjere kunnskapsmedarbeidere på høyt nivå
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne

Vi søker deg som er

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen
Vi tilbyr

Hos oss blir du del av et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med åpne, faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi jobber tett med brukerne våre, og har fokus på den verdien løsningene våre skaper for publikum og våre brukere.

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Spennende og fremtidsrettet teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og fleksibilitet mht. arbeidssted
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen avlønnes som 1538 fagdirektør i lønnsspenn kr. 1 100 000 - 1 300 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
229345