Ønsker du å være med på utviklingen av Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...

Vi søker leder til stab innhenting

Produkt- og prosessledelse (PPL) er høyt prioritert i utviklingen av Skatteetaten, og som vår nye stabsleder får du mulighet til å ta en sentral rolle i utviklingen og innføringen av dette i etaten. Du vil lede en gruppe produktledere med ansvar for forbedring og utvikling av produkter. Sammen med produktlederne skal du sørge for at vi leverer brukersentriske løsninger, og at registrerte opplysninger i produktet er fullstendig, oppdatert og har god kvalitet.

Rollen som stabsleder er en nyopprettet stilling. Det er viktig at du som leder evner å sette retning, ser det store spennet i fagområdene og gjør de riktige prioriteringene – ikke bare i egen enhet, men også på tvers av avdelinger og divisjoner.

Hva går stillingen ut på?

Du vil få ansvaret for å lede en enhet med ca. 10 engasjerte og dyktige kunnskapsmedarbeidere fordelt på ulike arbeidssteder. I tillegg får du ansvar for å lede avdelingens arbeid med utvikling av produkt- og prosessledelse, og bidra til innføringen av dette i Skatteetaten. Du inngår i avdelingens ledergruppe.

Andre arbeidsoppgaver vil være å

 • sikre nødvendig involvering og kvalitet i utredninger og fremme saker til beslutning
 • bidra aktivt i avdelingsdirektørens ledergruppe
 • ivareta samhandling med IT-divisjonen og resten av Skatteetaten
 • bistå og avlaste avdelingsdirektøren med utvalgte stabsfunksjoner
Hvilke kvalifikasjoner trenger du?
 • høyere relevant utdanning på masternivå. Bachelorgrad i kombinasjon med særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til mastergrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • relevant erfaring fra prosessledelse
 • god digital kompetanse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med

 • erfaring som leder fra relevant virksomhet
 • erfaring fra virksomhet som bruker produkt- og prosessledelse
 • relevant erfaring fra omstillingsarbeid med dokumenterte resultater
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • relevant erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid
Personlige egenskaper
 • utviklingsorientert og har strategisk forståelse
 • motiveres av å være leder og er villig til å utvikle deg i rollen
 • utpreget gode samarbeidsevner
 • endringsvillig, løsnings- og resultatorientert
 • utholdende og god gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjonsevner
Vi kan friste med
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger


Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr 750 000 – kr 950 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
237512
Corporation
Capus AS