Leder for utbyggingen av Nye Aker

Sykehusbygg HF ble etablert i 2014 og eies av de fire helseregionene. Vi skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå ...

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på 15-20 milliarder kroner årlig de nærmeste årene.
Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av utbyggingen på vegne av helseforetakene i Norge.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet.
I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her:
Nye Oslo universitetssykehus - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for å rekruttere den som skal lede gjennomføringen av prosjekt nye Aker sykehus.

Leder for utbyggingen av Nye Aker
Den aktuelle kandidaten skal lede gjennomføringen av prosjekt nytt sykehus på Aker fra godkjent forprosjekt til bygget er ferdig og overlevert til Oslo universitetssykehus HF. Forprosjektet skal ferdigstilles i oktober og er planlagt behandlet av styret i HSØ i desember 2022. Reguleringsplanen gjennomføres som statlig plan.
Prosjektet har en styringsramme på ca. 17 mrd. med et bruttoareal på om lag 180.000 m2. Av dette er ca. 160.000 m2 nybygg.
Leder for utbyggingen av Nye Aker skal sørge for at prosjektet gjennomføres i samsvar med definerte mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kostnad, tid og kvalitet. Vi søker etter en person med erfaring fra gjennomføring av store prosjekter, med gode analytiske evner og gode lederegenskaper.
Det er etablert eget prosjektstyre med mandat fra Helse Sør-Øst RHF til å gjennomføre prosjektet.
For nærmere informasjon om prosjektet, se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside:
Nye Aker og nye Rikshospitalet - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra ledelse og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper:
Du er:
 • En samlende leder som har evne til å bygge gode team
 • En leder med god rolleforståelse og evne til å se helheten i et prosjekt
 • Flink til å forstå hva som er viktig i ulike faser av et prosjekt
 • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
 • Løsnings- og leveranseorientert med god beslutningskompetanse
 • God til å kommunisere med alle aktører i prosjektet
Arbeidssted vil være ved felles prosjektkontor på Skøyen til byggestart og etter dette i prosjektrigg på byggeplass mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Vi tilbyr:
 • En spennende og variert jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et sterkt kompetansemiljø med mulighet for å jobbe på noen av Norges største byggeprosjekter
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og mye humor
 • Imøtekommende og hjelpsomme kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn, offentlig pensjonsordninger og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og betalt lunsjpause
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Skybasert arbeidsmetodikk og digitale verktøy for å jobbe smidig og effektivt

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om stillingen? Ta kontakt med:
Prosjektdirektør Dag Bøhler, tlf. 915 14 324
Prosjektstyrets leder Siri Hatlen, tlf 917 44 863
Prosjektstyrets nestleder Olaf Melbø, tlf 952 31 641
Seniorrådgiver i Capus, Kristine Sandstå på telefon 97 72 96 41

Vi ser frem til å høre fra deg.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
277332
Corporation
Capus AS