Isejuhtivate sõidukite valdkonna juht

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, mille juurde luuakse rakendusuuringute divisjon eesmärgiga pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahukas tootearenduses viies valdkonnas: droonitehnoloogiad, terviseandmed, biorafineerimine, vesinikutehnoloogiad ja isejuhtivad sõidukid. Kui Sind käivitab lahenduste leidmine meie aja suurimatele väljakutsetele, siis see pakkumine on just Sulle!

Metroserdi rakendusuuringute divisjon ootab oma tiimi

ISEJUHTIVATE SÕIDUKITE VALDKONNA JUHTI,

kelle ülesandeks on isejuhtivate sõidukite valdkonna tulemuslik käivitamine, jätkusuutlik juhtimine ning teadus-arendusprojektide (sh rahvusvaheliste projektide) eestvedamine.

TÖÖ SISU:

 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna eesmärkide, tegevuskava, eelarveprojekti ja investeeringute plaani väljatöötamine ning nende täitmise kontroll ja analüüs
 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna töö jätkusuutlik juhtimine, sh tööjõu planeerimine, värbamine ja valik, töötajate arendamine, arengu- ja tagasisidevestluste läbiviimine, töötajate tasustamine, tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine jne
 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna projektide, sh rahvusvaheliste projektide taotlemise protsessi koordineerimine, projektitaotluste koostamine, projektide aruandlus ning arendusprojektide meeskondade juhtimine
 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna teenuste arendamine koostöös erinevate osapooltega ning hinnakujundus
 • Metroserdi juhtimissüsteemi nõuete täitmise kontrollimine isejuhtivate sõidukite valdkonnas ja vajadusel parendusettepanekute tegemine

OOTUSED:

 • Vähemalt magistrikraad inseneri- ja tehnikateaduste või sotsiaalteaduste valdkonnas
 • Majandusanalüüsi ja eelarvestamise oskus
 • Meeskonna ja/või projektide juhtimise kogemus
 • Uurimis- ja arendustegevuste toetavate tegevuste juhtimise oskus
 • Rahvusvaheline kogemus
 • Hea suhtlemis- ja kehtestamisoskus ning lahendustele ja koostööle suunatud mõtteviis
 • Eesti keele ja inglise keele oskus väga heal tasemel

Liitu Metroserdi rakendusuuringute divisjoniga ja teeme koos midagi päriselt Eesti jaoks ära!
Kandideerimistähtaeg on 22. oktoober 2023.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Estonia
Location
Tallinn
Contract type
permanent
Job-ID
335387
Company
Talentor Estonia