Isejuhtivate sõidukite juhtivteadur

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, mille juurde luuakse rakendusuuringute divisjon eesmärgiga pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahukas tootearenduses viies valdkonnas: droonitehnoloogiad, terviseandmed, biorafineerimine, vesinikutehnoloogiad ja isejuhtivad sõidukid. Kui Sind käivitab lahenduste leidmine meie aja suurimatele väljakutsetele, siis see pakkumine on just Sulle!

Metroserdi rakendusuuringute divisjon ootab oma tiimi

ISEJUHTIVATE SÕIDUKITE JUHTIVTEADURIT,

kelle ülesandeks on plaanilise isejuhtivate sõidukite alase teadus-, arendus- ja loometegevuse korraldamine ja arendamine ning osalemine rahvusvahelises koostöös.

TÖÖ SISU:

 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna teadus- ja arendustegevuse sisuline korraldamine ja koordineerimine ning selle tulemuslikkuse eest vastutamine
 • Teoreetiliste teadmiste rakendamine ettevõttesiseste arendusprojektide toetuseks ja teistele ettevõtetele pakutavate teadus- ja arendusteenuste raames
 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna töötajate juhendamine teadus- ja arendustegevust puudutavates küsimustes
 • Rahvusvahelistes isejuhtivate sõidukite alastes projektides osalemine ning nendes osalemise sisuline koordineerimine
 • Isejuhtivate sõidukite valdkonna populariseerimine, osalemine oma eriala edendamise ja rakendamisega seotud tegevustes riigi või rahvusvahelisel tasemel

OOTUSED:

 • Doktorikraad inseneri- ja tehnikateaduste valdkonnas
 • Varasem töökogemus teadusasutuse õppetoolijuhina või instituudijuhina, professori, kaasprofessori, dotsendi, juhtivteaduri ja/või vanemteadurina (sobilik ka välisriikides neile vastaval ametikohal)
 • Rahvusvaheline kogemus
 • Väga head isejuhtivate sõidukite valdkonna teadmised
 • Meeskonna või projekti juhtimise kogemus
 • Iseseisvus, uuendusmeelsus, lahendustele ja koostööle suunatud mõtteviis, hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • Eesti keele ja inglise keele oskus väga heal tasemel

Liitu Metroserdi rakendusuuringute divisjoniga ja teeme koos midagi päriselt Eesti jaoks ära!
Kandideerimistähtaeg on 30. september 2023.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Estonia
Location
Tallinn
Contract type
permanent
Job-ID
335389
Company
Talentor Estonia