Contabil senior

Responsabilități principale:

Recepție și Verificare a Datelor Facturilor de la Furnizori;
Examinarea atentă a documentelor anexate facturilor, cum ar fi procese verbale, contracte și alte dovezi justificative;
Verificarea și procesarea deconturilor angajaților, asigurându-vă că acestea sunt conforme cu politica companiei și legislația fiscal;
Oferirea de sprijin și consiliere angajaților pentru întocmirea corectă a deconturilor.
Menținerea comunicării active cu furnizorii și clienții contractați pentru a rezolva chestiuni precum diferențe de sold, confirmări de sold, restanțe, plăți și încasări;
Transmiterea și primirea de documente relevante pentru a asigura desfășurarea fără probleme a operațiunilor;
Înregistrarea cu precizie a facturilor furnizorilor și clientilor în sistemul de contabilitate și gestiune SAP;
Generarea și transmiterea facturilor către clienți, asigurându-vă că acestea sunt conforme cu termenii contractuali și cu legislația în vigoare;
Supravegherea procesului de plată a facturilor recurente și asigurarea că acestea sunt efectuate la timp și în conformitate cu politica financiară;
Elaborarea și rapoarte financiare periodice, inclusiv balanța, bilanțul contabil, rapoarte de profit și pierdere și alte analize financiare relevante inclusiv rapoarte de tip cash flow, pentru a susține luarea deciziilor strategice;
Colaborarea cu managementul pentru a discuta rezultatele și pentru a lua măsuri corective atunci când este necesar;
Responsabil de gestionarea activităților contabile complexe, inclusiv reconcilierea conturilor, înregistrarea tranzacțiilor financiare și realizarea ajustărilor necesare pentru a reflecta cu exactitate situația financiară a companiei.
Veti asigura respectarea reglementărilor fiscale actuale, veți pregăti și depune declarațiile fiscale necesare și veți colabora cu departamentul juridic pentru a aborda orice chestiuni fiscale complexe.

Cerințe:
Experiență anterioară semnificativă în domeniul contabilității;
Cunoștințe profunde în software-ul financiar, în special în SAP și în instrumentele de analiză financiară reprezinta un avantaj;
Cunoașterea profundă a normelor contabile și a legislației fiscal;
Diplomă în Contabilitate, Finanțe sau domeniu similar;
Diploma de contabil autorizat (CECAR) reprezinta un avantaj.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Romania
Location
Bucuresti
Contract type
permanent
Job-ID
341321
Company
Talentor Romania