Porteføljestyrer

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre ...

Statnett har gjennom et tverrfaglig samarbeid utarbeidet 10 områdeplaner som til sammen utgjør ett av Statnetts viktigste verktøy for å levere på det grønne taktskiftet. Områdeplanene legges til grunn i vår prioriterte prosjektportefølje og skal bidra til økt tempo og effektivitet i prosjektgjennomføringen. Våren 2023 ble alle områdeplanene tilsluttet av styret, og vi er nå godt i gang med å operasjonalisere områdeplanene inn i en prioritert og balansert portefølje for nettanlegg.

Som porteføljestyrer Nett vil du få en helt sentral stilling i Statnett og styre en av kanskje Norges råeste porteføljer! Vi vil ha deg som - sammen med oss - tar ansvar for å styre porteføljen og med det sikrer at viktige strategiske mål nås!

Hos oss blir du en del av et høyt kompetent fagmiljø i Seksjon for Portefølje- og prosjekteierstyring, som tilhører forretningsområdet Nett. Forretningsområdet har som ansvar å prosjektere, bygge, eie og drive Statnett sine nettanlegg fra vugge til grav (på land og til havs). I vår seksjon har vi ansvar for forretningsområde Nett sine leveranser inn i områdeplanarbeidet, hvordan vi starter opp nettprosjekter, samt planlegger og gjennomfører dem i en samlet og effektiv prosjektportefølje. Videre har vi også ansvar for ressursallokering, prosjekteierstyring og planlegging av egnede entreprise- og gjennomføringsmodeller.

Arbeidssted kan være ved ett av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Sandnes, Sunndalsøra og Alta.

Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser.

Arbeidsoppgaver

Som Porteføljestyrer Nett vil du være ansvarlig for å sikre at Nettanleggsporteføljen fungerer som et operativt og dynamisk styringsverktøy for Statnett. Dette innebærer å koordinere og balansere porteføljen i henhold til tilgjengelige ressurser, samt sikre løpende rapportering av hele nettanleggsporteføljen. Du vil identifisere og håndtere konsekvenser og risikoer knyttet til gjennomføringen av prosjektene, og sikre rettidig oppstart av prosjekter i prioritert rekkefølge. Videre vil du planlegge og koordinere nye behov mot eksisterende prosjekter, bidra til en god overlevering av prosjekter til prosjektorganisasjonen, og være med på å sikre en effektiv prosess for porteføljestyring.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en kandidat med relevant høyere utdanning og dokumentert erfaring eller sertifisering innen porteføljestyring. Erfaring med risikovurderinger, anleggs- og prosessforståelse, samt god organisasjons- og forretningsforståelse er også ønskelig. Det er i tillegg fordelaktig med god kjennskap til ERP-systemer, fortrinnsvis IFS.

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er endringsorientert, fleksibel og selvstendig. At du er fremoverlent, nysgjerrig og evner å se nye muligheter vil også være viktig. Du bør være en dyktig problemløser og flink til å skape gode samarbeidsrelasjoner, samtidig som du evner å stå støtt i dine avgjørelser.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et faglig sterkt miljø under utvikling
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God kantineordning
 • Firmahytter og bedriftsidrettslag

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.


Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Field
Consulting
Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
369812
Company
Capus AS