Senior Financial Controller

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for ...
Statnett spiller en vital rolle i det norske samfunnet, med ansvar for stabil og effektiv energiforsyning og en aktiv bidragsyter til realiseringen av Norges klimamål. Vårt samfunnsoppdrag er viktigere enn noen gang, og vi ser nå etter flere flinke hoder til vår økonomifunksjon.

Vi er på utkikk etter to dyktige Senior Financial Controllers. Stillingene inngår i avdeling konsernregnskap i stabsområdet økonomi og finans, og man vil i rollen samarbeide på tvers av avdelinger og stabsområder for øvrig. Som Senior Financial Controller vil du få en unik mulighet til å jobbe i skjæringspunktet mellom rapportering, regnskap, intern kontroll og system. Du vil være med på å videreutvikle og effektivisere konsernets løsninger gjennom blant annet økt digitalisering. Ikke minst vil du være en sentral del av Statnett sitt oppdrag om å legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og for samfunnet. Finner du forbedringsprosjektene, så finner vi ressursene som hjelper deg med å gjennomføre dem.

Ansvarsområder:
  • Sikre overensstemmelse mellom Statnetts regnskap og relevante regnskapsprinsipper (IFRS), samt gjeldende lover og forskrifter
  • Lede forbedring og videreutvikling av hovedprosessene i konsernet
  • Ansvarlig for regnskapsoppfølging av datterselskaper og forretningsområder inklusiv faglige vurderinger
  • Utarbeidelse og oppdatering av konsernets regnskapsmessige retningslinjer, økonomihåndbok og IFRS manual
  • Bistå med konsolidering og utarbeidelse av kvartals- og årsregnskap med noter.
  • Mulighet til å delta i implementeringen av CSRD ( EUs direktiv for bærekraftsrapportering) og videreutvikling av Statnetts års- og bærekraftsrapportering

Det er essensielt at du har en solid regnskapsforståelse, liker å løse regnskapsfaglige problemstillinger samt har noe relevant konsernregnskapserfaring. Du bør også ha interesse for bruk av digitale verktøy og systemer for å effektivisere og forbedre finansielle prosesser. Du har gjerne mastergrad i revisjon og regnskap (MRR) eller tilsvarende høyere utdanning.

Vi setter pris på kandidater som kan tenke kreativt og utvikle pragmatiske og effektive løsninger på problemstillinger. Du bør være initiativrik og ha en sterk kapasitet for å lede endrings- og utviklingsarbeid. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner, og er villig til å dele kunnskap og ekspertise for å oppnå de beste resultatene både for deg selv, teamet og virksomheten som helhet.

Hvorfor jobbe hos Statnett
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og utvikling både faglig og i forhold til ansvar, i et selskap som er helt sentralt i den grønne, bærekraftige omstillingen. Som ansatt i Statnett får du fleksitid, konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har en bedriftshelsetjeneste for alle våre ansatte, og setter helse, miljø og sikkerhet foran alt. I tillegg tilbyr vi et felles bedriftsidrettsanlegg, trimrom og attraktive firmahytter.

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Dersom du har spørsmål eller er nysgjerrig på rollen, er du velkommen til å kontakte Johannes Westersø 951 79 169 eller Jenny Conradi 908 33 014 i Capus. Vi setter gjerne opp en prat på video, eller tar en kaffeprat med deg.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
377063
Company
Capus AS