Leder Compliance

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og omegn i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt ...

Leder Compliance

Sporveien er en spennende og dynamisk virksomhet. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Sporveien søker etter erfaren og engasjert leder for compliance Vår nye Leder Compliance er sentral i å videreutvikle vårt compliance-program og rammeverk, og er sentral i arbeidet med å forebygge overtredelser og fremme etterlevelse av relevant regelverk. Vår nye leder for Compliance vil også bistå i kartlegging av eksisterende nye bærekraftsregelverk. Sporveien ønsker å være en arbeidsplass hvor alle deres medarbeidere føler seg akseptert for den de er og opplever å ha like muligheter til å bidra og lykkes.

Stillingen rapporterer til juridisk direktør.

Arbeidsoppgaver

Som Leder Compliance jobber du både forebyggende og kontrollerende. Du skal følge opp og bistå de ulike virksomhetsområdene i Sporveien og bidra til kontinuerlig forbedring.

 • Forvalte etisk regelverk og gi råd og svare på spørsmål om etterlevelse til leverandører og samarbeidspartnere
 • Etablere og oppdatere retningslinjer og prosedyrer for Compliance-området
 • Påse implementering av nye interne og eksterne regelverk og krav innenfor relevante områder, bl.a. eierskapsmelding, bærekraft og forretningsetikk
 • Utvikle og gjennomføre opplæring og kurs – både regelmessige kurs og tilpassede kurs ved behov
 • Medlem av Sporveiens interne Varslingsråd
 • Gjennomføre undersøkelser i varslingssaker
 • Følge opp anbefalinger fra varslingsrapporter
 • Bidra i intern og ekstern rapportering av temaer innenfor forretningsetikk og bærekraft
 • Bidra i arbeid med Åpenhetsloven
 • Fremme hensiktsmessig virksomhetsstyring
 • Lede og delta i prosjekter og arbeidsgrupper
Du vil ha stor grad av samarbeid og samhandling med andre enheter og virksomhetsområder i Sporveien. Stillingen gir mulighet til å forme egen arbeidshverdag og arbeidsoppgaver.


Kvalifikasjoner
 • Du har minst 5 års arbeidserfaring fra systematisk forebygging, oppfølging og rapportering av intern styring og kontroll i større virksomhet eller rådgivnings- eller revisjonsselskap
 • Mastergrad innen økonomi, ledelse, jus eller andre relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • Erfaring med implementering og bruk av kjente rammeverk (ISO-serien, COSO,)
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Du håndterer og formidler kompliserte problemstillinger på en enkel og forståelig måte
 • Du kan lede og delta i prosjekt- og teamarbeid, men liker også å jobbe alene og selvstendig
Personlige egenskaper
 • Du er nøyaktig og opptatt av kvalitet i det du leverer, samtidig som du kan løfte blikket og se helhetsbildet
 • Du er komfortabel med å håndtere krevende problemstillinger
 • Du kan presentere for ledergrupper og kommuniserer godt med medarbeidere på ulike nivåer
 • Du er samarbeidsorientert med fokus på gode relasjoner
 • Du har sterk integritet og tar ansvar for egne resultater
 • Du har høy gjennomføringsevne, planlegger fremover og er løsningsorientert
 • Du er analytisk og metodisk og forstår raskt komplekse spørsmål
 • Du er systematisk og målrettet i din tilnærming

Vi tilbyr
 • Engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, pågående lederutviklingskurs for alle Sporveiens ledere
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Sentrale lokaler som ble pusset opp mellom 2022-2024
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette
 • Du kan med stolthet fortelle familie og venner at du jobber med noe samfunnsnyttig
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • God pensjonsordningSøknader vil bli behandlet forløpende.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Johannes Westersø eller rådgiver Ramajana Knudsen.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Field
Consulting
Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
378296
Company
Capus AS