Teamleder

Vil du være sentral i å realisere det grønne taktskiftet?

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning, er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, samt legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning.


Avdeling Teknisk rådgiving og prosjektering i Nett, skal være Norges ledende senter for teknisk kompetanse på drift og bygging av transmisjonsnettet, "Apparatanlegg og Komponenter" er en av 7 seksjoner i avdelingen.


Seksjonen Apparatanlegg og Komponenter er et kompetansesenter for elkraft ressurser med nøkkelkompetanse på gassisolerte og luftisolerte høyspentapparat- og hjelpeanlegg, transformatorer, reaktorer og nullpunktspoler. Vi leverer teknisk kompetanse og tjenester på tvers av selskapet og våre viktigste samarbeidspartnere er Prosjektporteføljen, Nettanlegg, Strategisk Anleggsutvikling, Teknologiutvikling og Implementering og Beredskap.

Seksjonen består av ca 30 personer og har en bred grenseflate til resten av selskapet, og det er nylig besluttet å opprette 3 team i seksjonen for å styrke både ledelse -og gjennomføringskapasitet.


Som teamleder "Teknisk rådgiving Apparatanlegg – Fornyelse/Ny kapasitet og vedlikehold" vil du være en del av ledergruppen for seksjonen, som består av 3 team. Du vil være en del av et teknisk kompetent miljø og som teamleder skal du sikre effektiv bruk, og god utvikling av medarbeiderne. Du vil få et særskilt ansvar for videreutvikling av hvordan vi jobber inn mot Nettanlegg, Beredskap og strategisk anleggsutvikling. Du vil å personellansvar for 9 – 12 personer og i ressursstyring og optimalisering må en samarbeide tett med teamlederne på tvers av seksjonen for å sikre fleksibilitet for både selskapet og medarbeiderne. Det vil være behov for at medarbeidere jobber på tvers av teamene.

Våre lederforventninger vil være sentrale for deg som leder av teamet, og det forventes at du brenner for å levere på dette:

 • Jeg setter retning og skaper resultater
 • Jeg sørger for utvikling
 • Jeg jobber for Ett Statnett

Arbeidssted kan være på et av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Sunndalsøra, Sandnes eller Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Lede teamet og personellansvar for 9 -12 medarbeidere
 • Ressursallokering i samarbeid med teamledere på tvers av NTA og rekruttering i henhold til bemanningsplan
 • Videreutvikling av medarbeidere, nøkkelroller og prosesser
 • Faglig støtte til medarbeidere og sikre gode leveranser fra teamet
 • Kontaktpunkt og grensesnitt mot Nettanlegg, Beredskap og Strategisk Anleggsutvikling
 • Ansvarlig for relevante spesifikasjoner (SDOK) samt aktiv oppfølging av grensesnitt til Teknologi og Transformasjon
 • Teknisk rådgiving og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå Elkraft eller tilsvarende (manglende formell kompetanse kan kompenseres gjennom relevant erfaring)
 • Teknisk erfaring fra drift, vedlikehold eller prosjekt
 • Ledelseserfaring og forretningsforståelse
 • Høy forståelse for Statnett sin strategi og motivasjon for å levere på strategien
 • Analytisk og strukturert med gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Skaper engasjement for Statnett sin strategi og mål
 • Prioriterer, tar beslutninger og følger opp at leveranser fullføres
 • Gir medarbeidere tillit, ansvar og handlingsrom og legger til rette for kompetanseutvikling
 • Sørger for utvikling av Statnett ved å oppmuntre til forenkling, forbedring og nytenkning
 • Sørger for et godt arbeidsmiljø, er nysgjerrig og spiller andre gode
 • Bygger relasjoner på tvers og sørger for et effektivt tverrfaglig samarbeid
 • Ønsker og evner å sette seg inn i faglige problemstillinger
 • Stor interesse og engasjement for ledelse

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Stor mulighet for faglig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Firmahytter, trimrom og bedriftsidrettslag

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
385967
Company
Capus AS