Virksomhetsarkitekt

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre ...

Vi står midt i en radikal ombygging av det europeiske og norske energisystemet. Statnett opplever stor pågang fra aktører som ønsker å elektrifisere, utvide eller knytte ny virksomhet til nettet. For Statnett innebærer dette at vi må levere økt nettkapasitet på kortere tid ved både å bygge nytt og utnytte det nettet vi har.

Raskere nettutbygging krever effektivisering av prosjektering gjennom bedre samhandling og informasjonsflyt i modeller og datakvalitet. Anleggsutnyttelsen skal økes gjennom implementering av dynamiske strømgrenser, og ved å ta kalkulert og kontrollerbar risiko gjennom tilstandsbasert vedlikehold. Det fokuseres også på tiltak på tvers av forretningsområder slik at flere kunder kan knytte seg til nettet.

Digitalisering og IT er sentralt for å muliggjøre Statnetts strategi. Her spiller virksomhets-arkitektur en viktig rolle i å oversette strategien til gjennomførbare tiltak. Fremtidens energisystem krever høy grad av automatisering og datadrevne beslutninger.

Nå trenger vi deg som vil være virksomhetsarkitekt og som skal være med å styre arkitekturvalg og utvikle virksomhetsarkitekturen vår videre. Dette omfatter bl.a. å beskrive mål og veikart for forretning, IT og teknologi. Du vil arbeide tett opp mot miljøer med ansvar for strategi-, forretnings- og teknologiutvikling. Vi jobber med det vi anser for å være de beste og mest fremtidsrettede teknologiene.

Arbeidssted vil være på hovedkontoret vårt i Oslo.

For rett kandidat, kan du også bli vurdert for rollen som fagansvarlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i vårt virksomhetsarkitekt-team med særlig ansvar for digitaliseringstiltak innenfor Effektiv nettutbygging og Økt anleggsutnyttelse
 • Videreutvikle og forvalte Statnetts virksomhetsarkitektur, gjerne knyttet til et forretningsområde. Du vil hjelpe virksomheten med å bruke arkitekturen som et nyttig verktøy til å utføre gap-analyser og utforming av veikart mm. i samarbeid med forretningsområdene, det øvrige arkitekturmiljøet og leveranseteam
 • Drive og forvalte arkitekturstyringsprosessene som ivaretar Statnetts arkitekturføringer, og for å videreutvikle slike føringer
 • Bidra i Statnetts strategi-implementering og porteføljestyring i tett samarbeid med forretningsområdene og våre transformasjons- og digitaliseringsmiljøer
Kvalifikasjoner:
 • Utdannet innen Informatikk/data og/eller annen relevant utdannelse helst på master-nivå
 • Erfaring med arkitekturstyring
 • God kjennskap til relevante rammeverk som f.eks TOGAF/BIZBOK
 • Erfaring fra energibransjen innenfor kraftsystemdrift eller styringssystemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
Personlige egenskaper:
 • Du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn
 • Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
387590
Company
Capus AS