Senior prosjektleder/programleder

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementetNND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt ...

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Avdeling Prosjekt ble etablert i 2020, består av 9 faste ansatte og har ansvar for utvikling av NNDs prosjektprosess, prosjektoppfølging, ressursplanlegging, kvalitetssikring og saksbehandling av styrende dokumenter/beslutningsdokumenter. Avdelingen har også ressurser som bidrar med ledelse og koordinering av etablerte prosjekter.
Prosjektledelse er og skal være en viktig del av de aktivitetene som gjennomføres og beslutningene som tas her i NND, og vi søker i den anledning to strukturerte og erfarne senior prosjekt-/programledere til vårt prosjektteam!

Du vil jobbe med et sterkt fagmiljø i det vi kan beskrive som en "statlig start-up", med en sterk sikkerhetskultur i bunn, gründer-drive og navigering i uoppgått territorium. NND er en arbeidsplass med "noe nytt daglig". I NND er ikke alt klart og forutsigbart, og den enkelte har stor påvirkningskraft. Hvis dette høres spennende ut vil du trives her!

Som senior prosjektleder/programleder hos oss vil du få den daglige ledelsen og ansvar for å styre planlegging og gjennomføring av større komplekse prosjekter eller program bestående av en gruppe underliggende prosjekter. Stillingen innebærer betydelig mellommenneskelig kontakt og ledelse, samt vil gi deg omfattende oversikt over alle aktiviteter som foregår i organisasjonen.
Vi ser etter deg med solid erfaring fra ledelse av programmer eller store og komplekse prosjekter. Vi ser for oss at du har sterk evne til å sikre fremdrift og forstå de komplekse sammenhengende og avhengighetene i prosjekter.

Prosjektene i NNDs portefølje er organisert i programmer som skal løse NNDs strategiske mål. Porteføljen er i utvikling, det er til nå etablert 5 programmer (Brukt brensel, Dekommisjonering, Sikkerhetsstudier og sikkerhetsrapporter, Virksomhetsoverdragelse, Kortsiktig lagring og avfallsbehandling) og det arbeides med utvikling av 3 nye programmer (Deponi, Lagring og Avfallsbehandling, Lager og deponi Himdalen)

Du vil bli ansatt i NNDs prosjektavdeling (linjeorganisasjon), men vil ha dine hovedoppgaver i NNDs prosjektorganisasjon som løser det vesentlige av NNDs hovedoppgaver i prosjektform. Stillingen rapporterer til prosjekt-/programeier innenfor prosjektorganisasjonen, personalmessig til avdelingsleder prosjekt (linjeorganisasjon)

Ser dette spennende ut? Les mer om stillingens arbeidsoppgaver!


Arbeidsoppgaver
Som senior prosjektleder/programleder i NND vil du få ansvar for at prosjekter innenfor program leveres i tråd med mandater og prosjektstyringsplaner. Du vil spille en viktig rolle i å sikre at programmet når sine mål og leverer ønskede resultater. For å oppnå dette er det nødvendig å etablere et godt samarbeid med prosjekt-/programeier og bistå med å styre kostnader, tid, omfang, kvalitet og risiko gjennom hele programmets levetid. I tillegg vil du bidra til prioritering av underliggende prosjekter og sørge for regelmessig rapportering til prosjekt-/programeier.

Du vil også ha ansvar for å:

 • utarbeide og vedlikeholde planene for programmet og sørge for programeiers tilslutning og godkjenning av disse
 • koordinere underliggende prosjekter og deres avhengigheter og følge opp prosjektene på et overordnet nivå.
 • kontinuerlig vurdere behov for nye prosjekter og bistå med utarbeidelse av nye prosjektmandater
 • være prosjektleder for store og komplekse prosjekter

Rollen vil ivareta budsjett og personalledelse inn mot den enkelte prosjektleder og det enkelte prosjekt. I dette ligger blant annet håndtering av prognoser, innspill til budsjett, prioriteringer, personalkonflikter, målkonflikter, terminering av avtaler, avvik og forbedringer. I tillegg skal det utføres øvrige nødvendige oppgaver tillagt enhetens og sektorens ansvar, gitt av leder, basert på rett kompetanse.


Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på masternivå innenfor relevant fagfelt, gjerne innen tekniske fag. Relevant arbeidserfaring (minimum 10 år) kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med ledelse av program eller større og komplekse prosjekter
 • God kunnskap om prosjektstyring og tilhørende metodikk
 • Beherske skandinavisk og engelsk som skriftspråk

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Det er ønskelig med:

 • Dokumentert sertifisering som senior prosjektleder
 • Erfaring fra sikkerhetskritisk virksomhet

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, systematisk og analytisk arbeidsmetodikk
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • Evne til å sikre fremdrift og forstå sammenhenger og avhengigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • moderne kontorlokaler sentralt i Halden (kort vei fra jernbanestasjonen) eller på Kjeller
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsinnskudd, mulighet for gunstig boliglån og forsikringer

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som senior prosjektleder/programleder, stillingskode 1113, i lønnsspennet fra kr 926 000 til kr 1 080 000,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden/på Kjeller.


Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder eller redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. I Webcruiter, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Halden
Contract type
permanent
Job-ID
388041
Company
Capus AS