Anskaffelsesrådgiver

Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet og har økende aktivitetsnivå med store planlagte investeringer i årene som kommer. Vi øker nå vår gjennomføringskapasitet for å møte Norges fremtidige energibehov og sikre effektiv og pålitelig strømforsyning. Dette krever økt fokus på transformasjon, videreutvikling av strategiske partnerskap, leverandørmodeller og anskaffelser.

Vi styrker nå arbeidet med innkjøp, leverandørstyring og kategoriledelse for flere forretningsområder for å møte kommende investeringer og behov. Vi ser etter nye medarbeidere med et brennende engasjement for det grønne skiftet, anskaffelser, kategoriledelse og leverandørstyring.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen for Innkjøp og leverandørstyring, seksjonen for Bygg/anlegg, konsulenter og Etterlevelse. Seksjonen har ansvaret for Etterlevelse, Bygg - og anleggs anskaffelser og Konsulentanskaffelser (primært tekniske konsulenter). Seksjonen har 11 ansatte, inkludert leder, og har ansvaret for 2 kategorier; bygg- og anleggskategorien og konsulentkategorien. Seksjonen har også ansvar for at Statnetts prosesser og maler ivaretar foretakets lovpålagte forpliktelser og interne retningslinjer.

Arbeidssted for stillingen vil være ved et av våre kontorer i Oslo, Sandnes, Sunndalsøra, Trondheim eller Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, gjennomføre og sikre fremdrift i anskaffelsesprosesser innen konsulent- og rådgiverområdet
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kontrakt, samt gjennomføre forhandlinger og tilbudsevalueringer i samarbeid med behovseier
 • Løpende rådgivning til behovseiere
 • Administrere og følge opp kontrakter og leverandører
 • Bidra i forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innen økonomi, jus eller ingeniørfag
 • Erfaring med offentlige anskaffelser og tilknyttet regelverk
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, gjerne innen offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert, med høy gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å bygge relasjoner og trives med å arbeide i team på tvers av fag og roller
 • Strukturert, nøyaktig og analytisk
 • Resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vårt arbeidsspråk er norsk.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Meget god pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God kantineordning
 • Meget gode forsikringsordninger som dekker både jobb og privat
 • Firmahytter og bedriftsidrettslag
 • Mulighet til å bli kjent på tvers av Statnett

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Capus, Monica Hatle-Larssen, på tlf 992 31 240. Merk at responstiden kan være noe senere i fellesferien.

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk og gjør egnethetsvurdering med hjemmel i energiloven ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
388570
Company
Capus AS