Prosjektkoordinator

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementetNND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt ...

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Avdeling Prosjekt ble etablert i 2020, består av 9 faste ansatte og har ansvar for utvikling av NNDs prosjektprosess, prosjektoppfølging, ressursplanlegging, kvalitetssikring og saksbehandling av styrende dokumenter/beslutningsdokumenter. Avdelingen har også ressurser som bidrar med ledelse og koordinering av etablerte prosjekter.
Prosjektledelse er og skal være en viktig del av de aktivitetene som gjennomføres og beslutningene som tas her i NND, og vi søker i den anledning en engasjert og strukturert prosjektkoordinator til vårt prosjektteam!

Du vil jobbe med et sterkt fagmiljø i det vi kan beskrive som en "statlig start-up", med en sterk sikkerhetskultur i bunn, gründer-drive og navigering i uoppgått territorium. NND er en arbeidsplass med "noe nytt daglig". I NND er ikke alt klart og forutsigbart, og den enkelte har stor påvirkningskraft. Hvis dette høres spennende ut vil du trives her!

Som prosjektkoordinator hos oss spiller du en avgjørende rolle i administrasjonen og gjennomføringen av prosjekter og programmer. Du vil være bindeleddet mellom prosjektavdelingen, prosjektledere og øvrige deltagere, med ansvar for å sikre at alle aktiviteter utføres i tråd med organisasjonens etablerte prosesser og styrende dokumenter. Denne rollen innebærer tett samarbeid og kommunikasjon på tvers av team og fagområder, og du vil få en omfattende oversikt over alle prosjektfaser fra planlegging til avslutning og dokumentasjon.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder prosjekt, og du vil bidra med å løse et viktig samfunnsoppdrag.

Ser dette spennende ut? Les mer om stillingens arbeidsoppgaver!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og innebære en rekke ulike ansvarsområder. Du vil bistå prosjektavdelingen, prosjektledere og programledere med prosjektadministrasjon. Dette inkluderer dialog og rapportering mellom prosjekt- og linjeorganisasjonen samt deltagelse i oppfølgingsmøter når det er nødvendig. Videre skal du holde ukentlige møter med prosjektledere og hjelpe til med fremdriftsplanlegging og koordinering. I tillegg vil arbeidsoppgavene inkludere:

 • Bistå prosjektledere med intern og ekstern kommunikasjon
 • Bistå med oppdatering av dokumentasjon og arkivering


I tillegg skal det utføres øvrige nødvendige oppgaver tillagt enhetens og sektorens ansvar, gitt av leder, basert på rett kompetanse.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad i relevante fag, gjerne prosjektledelse og/eller økonomi og administrative fag. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.


Det er ønskelig med:

 • Praktisk erfaring med administrasjon og koordinering av prosjekt- og prosjektporteføljer
 • God kunnskap om prosjektstyring og tilhørende metodikk
 • Erfaring med prosjektadministrasjon
 • Trygg og kompetent ved bruk av MS Office
 • Erfaring fra offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og med en fleksibel tilnærming
 • Strukturert med sterk evne til å gjennomføre oppgaver
 • I stand til å arbeide både selvstendig og i team


Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • moderne kontorlokaler sentralt i Halden (kort vei fra jernbanestasjonen)
 • mulighet for hjemmekontor
 • økonomisk støtte til trening
 • mobiltelefon og internett
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsinnskudd, mulighet for gunstig boliglån og forsikringer

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver, stillingskode 1434, i lønnsspennet fra kr. 553 500,- til kr 667 700,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder eller redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. I Webcruiter, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Halden
Contract type
permanent
Job-ID
389653
Company
Capus AS