JS/HTML5 Game Developer

Nový kolega by měl být schopen samostatně realizovat úpravu momentálního i budoucího portfolia her, které jsou postavené na technologii Flash do HTML5. Cílem je mít produkt vhodný jak pro herní terminály, tak pro browsery na mobilních (smartphony a tablety) i klasických desktopových systémech.
Nový kolega by měl být schopen samostatně realizovat úpravu momentálního i budoucího portfolia her, které jsou postavené na technologii Flash do HTML5. Cílem je mít produkt vhodný jak pro herní terminály, tak pro browsery na mobilních (smartphony a tablety) i klasických desktopových systémech.

Popis Pracovní Pozice

Činnost zpočátku spočívající zejména v tvorbě prototypů řešení, následně proběhne výběr optimální varianty a v ní bude realizována veškerá činnost.
 • Jedná se o práci v 16 týmu vývojářů, součinnost jak s grafiky, tak s kodéry. Tým vede vedoucí
vývoje a část zabývající se vývojem her má svého vedoucího.
 • Práce na HPP, doba neurčitá – nejde o jeden projekt, ale o dlouhodobou spolupráci.
 • Rozhoduje objem zkušeností a znalostí, není požadována min. délka praxe.
 • Startovní ohodnocení 45tis+ s přihlédnutím k předchozímu bodu
 • Díky menší velikosti společnosti velmi přátelské prostředí, umíme zaměstnancům poskytnout volný
čas nad rámec dovolené (pro různé záležitosti soukromého rázu + sick days

Požadujeme

Ideální uchazeč by měl mít znalosti:
 • JavaScript
 • DOM
 • AJAX
 • Responsive Web Design
 • HTML5
 • orientace v aktuálních a připravovaných standardech
 • znalost podporovaných standardů v aktuálních desktopových a mobilních browserech
 • Canvas, WebGL
 • práce s animacemi a zvukem
 • zkušenost s prací v HTML5, Flash, nebo přímo s realizací přechodu Flash -> HTML5 velikou
výhodou
 • znalost frameworků na tvorbu bohatých multimediálních HTML5 aplikací výhodou (např. CreateJS)
 • dobrá znalost css
 • CSS3
 • media queries
 • compositing & blend modes
 • transitions, animations, transform
 • angličtina alespoň na úrovni čtení dokumentace

Nabízíme

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.