Fullstack utvikler

I 2020 flytter Deichman inn i nytt bygg i Bjørvika, som er ventet å få 2 millioner besøkende hvert år. Biblioteket vil fremstå som et av Europas mest moderne bibliotek med omfattende selvbetjeningsløsninger, avansert formidlingsteknologi, åpne mediesamlinger og 1300 sitteplasser for publikum.
Deichman har en omfattende IKT- portefølje, og den vil vokse kraftig frem mot det nye hovedbiblioteket. I den forbindelse har Oslo kommune bevilget penger til et eget applikasjonsprosjekt med en total budsjettramme på brutto 70 millioner kroner. Hele systemet er åpen kildekode.

Som et ledd i denne ambisiøse satsningen er vi nå ute etter å styrke IT enheten med en dyktig Fullstack utvikler. Rollen vil ha ansvar for teknologi og arkitekturvalg, og utgjøre en sentral posisjon i et av de største løftene i norsk bibliotek- og kultursektor.

Sentrale arbeidsoppgaver:
  • Fagansvar for utvikling av våre egenutviklede applikasjoner
  • Overordnet ansvar for arkitekturen for våre digitale tjenester
  • Overordnet ansvar for IT-Sikkerhet, inkludert løsninger for GDPR
  • Tett samarbeid med og oppfølging av utviklingsteamet

Rollen inngår i Seksjon for IKT og logistikk, som har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av alle IKT- og logistikksystemer, infrastruktur og utstyr i biblioteknettverket.

Kvalifikasjoner:
  • Høyere utdanning
  • Erfaring som systemutvikler
  • Erfaring med fri programvare, Java og systemintegrasjon
  • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter

Hos oss vil du få mulighet til å utvikle deg i et av Norges fremste fagmiljøer. Arbeidssted vil være på hovedbiblioteket.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Jonas Rambæk tlf. 93 24 21 33 eller Vivi Bull Svarva tlf. 99 00 16 70.

Vi ser frem til å lese din søknad!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
47666