Forvalter - planleggingsløsninger

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.
Sporveien tilbyr nå en spennende mulighet som Forvalter av sine bemannings- og planleggingssystemer.

Din rolle:
Som forvalter vil du få muligheten til å skape gode brukeropplevelser, bidra i store spennende prosjekter og være med på å løfte Sporveien til neste nivå innen bemannings- og planleggingssystemer. Du vil få muligheten til å jobbe med de nyeste teknologiene i transportsektoren og være med på å klargjøre Sporveien for dobling i antall reisende de neste årene.

Ansvarsområder:
  • Delta i prosjekter med ekspertise innen løsninger og teknologi
  • Være oppdatert på muligheter ny teknologi kan tilføre Sporveien, og bidra til å etablere veikart over prosessforbedringer og utvikling/modernisering av IT-løsninger
  • Planlegge og gjennomføre oppgraderinger
  • Utbedre feil / levere 2.linjesupport, samt koordinere feilretting med leverandør
  • Håndtere endringsønsker
  • Effektivisere, forenkle og videreutvikle Sporveiens løsninger og forretningsprosesser
  • Bidra til kontinuerlig forbedring (lean-tankegang)

Stillingen rapporterer til Leder IT-Forvaltning og Tjenesteutvikling.

Er dette deg?
Du har relevant utdannelse på bachelor eller masternivå. Lang arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Du har erfaring med forvaltning og videreutvikling av komplekse IT- løsninger, deriblant bemannings- og planleggingsapplikasjoner. Erfaring fra Hastus (systemløsning) er en meget stor fordel, men ikke et krav. Du har forretningsforståelse og er forretningsorientert, og norsk og engelsk behersker du godt.

Hos oss:
Leveransene til Konsern-IT påvirker nærmere en million reiser i Oslo hver dag. Jobben du vil gjøre hos Sporveien er med på å modernisere en samfunnsnyttig tjeneste, og tilrettelegge for et grønnere samfunn. Du får bryne deg på store komplekse oppgaver og spennende prosjekter sammen med kolleger som har vilje og evne til å gjøre en forskjell.
Tar du utfordringen og vil påvirke samfunnet og bylivet i en positiv retning?


Vi ser frem til å lese din søknad!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.