Prosjektleder

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner ...
Helse Sør-Øst RHF har besluttet at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen og at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med et samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektorganisasjonen og søker etter Prosjektledere.

Prosjektledere - teknikk

Det er behov for prosjektledere innenfor teknikk (Elektro, VVS, automasjon, ITB) til nytt sykehus i Drammen og til Sykehusprosjektene i Oslo.

Det legges opp til at prosjektlederne skal ha en sentral rolle fra utarbeidelse av tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter. For prosjektene i Oslo er det også aktuelt at Prosjektledere deltar i prosjekteringsprosessene for å sikre kvalitet i prosjekteringsunderlaget i tidligfasen og bidrar til at dette samsvarer med prosjektets mål og forutsetninger.

Kvalifikasjoner:
Det søkes etter personer med høyere utdanning med erfaring fra tilsvarende stillinger i store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter. Det legges vekt på evne til å arbeide systematisk og målrettet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og leveransedyktighet.

Sykehusbygg tilbyr:
  • Fast stilling
  • Lønn etter avtale
  • Pensjons- og forsikringsordninger gjeldende for Sykehusbygg HF
  • Arbeidssted vil i være på felles prosjektkontor på Skøyen eller på prosjektrigg på byggeplass i Drammen eller Oslo. Når oppdragene i prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag innen Sykehusbygg være aktuelt

Søknadsfrist: 04.09.2018

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Kontaktpersoner for nærmere informasjon om stillingen: Prosjektdirektør Dag Bøhler på tlf. 915 14 324 og Prosjektsjef prosjektstøtte Øyvind Ludvigsen på tlf. 900 38 123, eller CAPUS ved Steinar Nilsen tlf. 99 10 04 36 eller Vivi Bull Svarva tlf. 99 00 16 70

For nærmere informasjon om prosjektene se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside. https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
65628