Virksomhetsarkitekt

IFE er en uavhengig stiftelse og et av verdens fremste forskningsmiljøer på energi, lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre. IFE har ca. 600 fast ansatte og en ...

I rollen som virksomhetsarkitekt vil man gjennom arkitekturstyring bidra til at IFEs organisasjon har en optimal og kosteffektiv bruk av IKT-løsninger i henhold til gjeldende forretningsbehov, sikkerhetskrav og selskapsstrategi. Rollen skal arbeide i grenseområdet mellom IKT og forretningsområdene, og aktivt bidra til å sikre at utviklingen av IFEs IKT-løsninger og plattformer optimaliseres mot forretningsverdi.

Rollen har administrativ tittel Driftsgruppeleder. Stillingen rapporterer til CIO (Avdelingsleder IKT).

Ansvarsområder

Rollens primære ansvarsområder er:

 • Etablere, forankre og operasjonalisere prosesser for arkitekturstyring som ivaretar smidige, raske og dynamiske forhold til organisasjonen.
 • Etablere og forvalte styrende IKT-arkitekturmålbilder og -prinsipper for IFEs organisasjon og virksomheter i tråd med gjeldende IKT-strategi.
 • Faglig ansvar for alle IKT-arkitekter i IFEs organisasjon og virksomheter.
 • Etablere og utøve arkitekturfunksjonen som en teknologirådgiver ovenfor IKT og organisasjonen for øvrig, og bidra til innovasjon gjennom forslag til prosessforbedring og forretningsutvikling der teknologi er en forutsetning.
 • Vedlikeholde et totalbilde (nåsituasjon) av IFEs virksomhetsarkitektur, herunder forretning-, applikasjon-, informasjon- og teknologiarkitektur.
 • Bidra til å etablere og forbedre verdimålinger av eksisterende IKT-løsninger mot forretningsenhetenes faktiske behov.
 • Bidra til overordnet kompetanseplanlegging og -utvikling for IKT og organisasjonen forøvrig på bakgrunn av arkitekturmålbilder.


Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller høyere innen IKT og/eller teknologiledelse.
 • Betydelig erfaring innen virksomhetsarkitektur, fortrinnsvis gjennom ansvarlige roller i prosjekt eller organisasjon.
 • Betydelig erfaring med innføring av skyløsninger i organisasjoner, spesielt innenfor integrasjon/API, infrastruktur (IaaS), plattform (PaaS) og applikasjon (SaaS).
 • Erfaring med å gjennomføre forankring- og beslutningsprosesser i større organisasjoner.
 • Forståelse og engasjement for brukerorientert utvikling (eksempelvis Design Thinking) og innovasjonsledelse er ønskelig.
 • Kjennskap til TOGAF, Zachman eller tilsvarende rammeverk for virksomhetsarkitektur er en fordel.
 • Sikkerhetsklarering inntil H/NS er en forutsetning for å inneha rollen.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til å motivere gjennom visjoner og handlinger.
 • Evne til å være styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert.
 • Strukturert og analytisk, men likevel ha fokus på fremdrift og leveranser.
 • Være en endringsagent for nytenkning, kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 • Evne til å kommunisere både med tekniske og ikke-tekniske personer.
 • Ha interesse for å holde seg oppdatert på ny teknologi og aktivt søke inspirasjon og kunnskap om nye løsninger.
 • Ønske å være en synlig representant for IFE, IFEs visjoner og IKTs løsninger både internt og eksternt.

Har du spørsmål til stillingen er du velkommen til å kontakte Capus v/ Martine Vatle (tlf: 45239093) eller Jonas Rambæk (tlf: 93242133).

Vi ser frem til å motta din søknad!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Kjeller
Contract type
permanent
Job-ID
81356