Rådgivende ingeniør byggeteknikk

COWI ble etablert av ingeniøren Christian Ostenfeld i 1930 i Danmark. Ostenfelds første store oppgave var å renovere National-Scala. Etter å ha levert et renovert National-Scala foran 2000 mennesker i 1931, strømmet nye oppdrag inn og Ostenfeld ble en umiddelbar suksess. I dag er COWI en rådgivervirksomhet ...

BLI DEL AV ET AV LANDETS STØRSTE OG LEDENDE FAGMILJØ INNEN BYGGETEKNIKK

Som byggingeniør i COWI får du ansvar for prosjekteringsoppgaver innenfor bygg og anlegg. Du bidrar aktivt til at COWI opprettholder sin ledende posisjon og vinner flere spennende oppdrag innen bærekraftige, miljøvennlige og energieffektive bygg. Avhengig av din kompetanse og erfaring, vil du også kunne få større ansvar i prosjekter, samt ansvar for å styrke samarbeidet vårt på tvers av roller og geografi.

COWI har ett av Norges største og ledende fagmiljø innen byggeteknikk, med over 120 bygg-rådgivere i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER NYSGJERRIG OG OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

Vi er på jakt etter både kandidater med 3-5 års bransjeerfaring og kandidater med mer enn 5 år. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse og dokumentert kompetanse innen byggeteknisk prosjektering.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har gode egenskaper når det kommer til å samarbeide flerfaglig, samt god prosess- og helhetsforståelse.
 • Du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den.
 • Du har solid kommersiell forståelse og evner å utnytte forretningspotentialet som ligger i samarbeidet med kunden.
 • Du arbeider strukturert.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også på engelsk.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Flotte kontorlokaler på Hasle/Løren
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dersom du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
95123