Forskningsleder

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutt. Vi driver forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. NORCE leverer løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer. Inkludert datterselskaper har NORCE 1000 ansatte fra hele verden. Hovedkontoret ...

NORCE søker nå en forskningsleder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE). Som vår nye forskningsleder skal du jobbe med vår visjon «bedre helse livet gjennom». Du får mulighet til å utvikle ny kunnskap som gjør en forskjell for fastlegens pasienter. Du vil få stor grad av fleksibilitet, og mulighet til å kombinere legepraksis med egen forskningsaktivitet.Stillingsprosent kan diskuteres, men er minimum 50%. Forskningsleder ved AFE inngår i ledergruppen i NORCE, og har en viktig rolle i strategisk utvikling av virksomheten.

Sentrale oppgaver og ansvar:

 • Initiere og gjennomføre forskning av høy kvalitet med relevans for allmennleger og deres grenseflate mot resten av helsetjenesten
 • Faglig ledelse av enhetens forskning og formidling
 • Økonomi- og personalansvar
 • Rekruttere allmennleger til forskning
 • Utvikle infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten (PraksisNett)
 • Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Forskningsleder forventes å bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid både internt i NORCE og eksternt, samt ivareta godt samarbeid med relevante miljøer ved Universitetet i Bergen. Som leder vil du rapportere til konserndirektør i NORCE Helse.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Autorisasjon som lege
 • Formelle kvalifikasjoner i form av dr.med. eller ph.d-grad er en forutsetning
 • Vi vektlegger personlig egnethet og gode lederegenskaper
 • Professorkompetanse er ønskelig
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin vil bli vektlagt sammen med klinisk erfaring fra allmennpraksis
 • Du må ha god og faglig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Et godt og stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet til å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet

Faglig er AFE også knyttet tett opp mot Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Fagmiljøet teller omlag 15 dyktige medarbeidere med ca. seks årsverk. Les om enhetens virksomhet her: https://www.norceresearch.no/forskningsomraade/helse

Har du noen spørsmål om stillingen? Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus ved Baard Storsveen (Tlf: 413 18 700 eller mail: bs@capus.no) eller Iben Aanonsen (Tlf: 976 87 569 eller mail: iba@capus.no). For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk på stillingen”.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Bergen
Contract type
permanent
Job-ID
95480