Services

Executive Search

Potřebujete obsadit klíčovou pracovní pozici? Obáváte se, že by inzerce nebo služby personálních agentur nemusely přinést adekvátní výsledky? Potřebujete potenciální kandidáty kontaktovat rychle, diskrétně a efektivně, a zároveň oslovit ty skutečně nejvhodnější?

Pak přišel čas využít služby Executive Search, přišel čas pro lovce hlav!

Představte si, že kdykoli potřebujete získat nové zaměstnance, můžete proces výběru a vyhledávání kandidátů svěřit spolehlivému partnerovi. Představte si, že máte k dispozici dodavatele, který Vás a Vaši společnost dobře zná a rozumí její kultuře a potřebám. Představte si získávání zaměstnanců bez obtíží.

Talentor Advanced Search Vám může pomoci dosáhnout stavu, kdy se o oblast získávání zaměstnanců nemusíte obávat. Na první pohled se naše Executive Search služby nemusí od konkurence příliš lišit. Přesto však naši klienti popisují zkušenost s prací Talentoru jako diametrálně odlišnou.

Čím jsme výjimeční?

Recruitment: široké náborové kanály

Moderní náborové metody včetně sítě "agentů" - Talent Agent Network.
Rozsáhlá vlastní databáze kandidátů a kontaktů.
Intenzivní využívání profesních i volnočasových sociálních sítí.
Klasický headhunting realizovaný zkušeným týmem researcherů a konzultantů.

Výběr kandidátů: přesné metody v rukou zkušených odborníků

Stabilní tým konzultantů s dlouholetými zkušenostmi.
Performance Based Hiring - přesná a efektivní metodika výběru a vyhledávání zaměstnanců.
Špičkové metody psychologické diagnostiky a techniky získávání referencí.

Vynikající služba za dobrou cenu

Fixní cena za projekt bez závislosti na finančním ohodnocení vybraného kandidáta.
Garance pro případ ukončení pracovního poměru s vybraným kandidátem (zdarma vyhledáme náhradního uchazeče, nebo refundujeme honorář).

Mezinárodní spolupráce: Talentor International neustále geograficky expanduje

Naše služby poskytujeme přímo prostřednictvím našich poboček ve 14 evropských zemích a usilujeme o to, aby toto číslo nadále rostlo.

Talentor Advanced Search zároveň aktivně operuje i v lokalitách, kde skupina Talentor vlastní pobočky nemá. V posledních letech jsme úspěšně obsadili pracovní pozice mimo jiné v Západní Evropě, USA, Číně, Hong Kongu, Indii, Vietnamu, Kazachstánu či na Blízkém Východě.

Executive Search / headhunting: jak pracujeme:

1) Analýza a popis pracovní pozice

Detailní popis pracovní pozice a situace ve společnosti klienta.
Definice míry utajení projektu.
Ucelený popis požadavků na kandidáty, jejich budoucích odpovědností a kompetencí.
Výběr nejvhodnějšího způsobu realizace projektu.

2) Definice zdrojů vyhledávání

Sestavení seznamu cílových společností - Target Listu - jejichž zaměstnanci budou systematicky osloveni.
Určení zdrojů v geografické rovině.
Zahrnutí sociálních sítí, networkingu a dalších možných náborových kanálů.

3) Identifikace potenciálních kandidátů

Průzkum společností zahrnutých do Target Listu.
Prohledávání vlastní a komerčních databází.
Prohledávání sociálních sítí.
Aktivace Talentor Agent Network.
Zarhnutí případných interních kandidátů do procesu výběru.

4) Výběr kandidátů

Telefonický pre-screening.
Osobní pohovory vedené dle metodiky Performance Based Interview.
Testování jazykových a odborných dovedností, případně psychodiagnostika.

5) Výběr finálních kandidátů - Shortlisting 

Ověření referencí na finální kandidáty.
Prezentace hodnotícího materiálu obsahujícího CV a další příslušnou dokumentaci.
Organizace dalších fází výběrového procesu.
Facilitace finálních vyjednávání mezi klientem a vybranými kandidáty.

6) Podpora procesu adaptace - Onboarding

Následné konzultace s klientem poté, co vybraný kandidát nastoupí do pracovního poměru.
Konzultace s umístěným pracovníkem v průběhu garanční doby za účelem usnadnění procesu adaptace v novém zaměstnání.

Klasický recruitment

Cítíte potřebu zefektivnit Váš proces náboru a výběru zaměstnanců? Nejste spokojení množstvím a kvalitou odpovědí na pracovní inzeráty? Případně se naopak musíte probírat značným množstvím často nerelevantních životopisů? Nebylo by lepší setkávat se pouze s předvybranými, kvalitními uchazeči? Chcete recruitment s přidanou hodnotou? Chcete mít záruky pro případ, kdy vybraní zaměstnanci nenaplní Vaše očekávání?

Uvažujete-li o přenesní odpovědnosti za získávání zaměstnanců na externího dodavatele, pak jste na našich stránkách správně. Naše služby v oblasti klasického recruitmentu Vám pomohou získávání zaměstnanců zefektivnit.

 

Představte si rychlý a efektivní nábor zaměstnanců s garantovanou kvalitou. Představte si, že s každou nabídkou pracovní pozice můžete oslovit velké množství kvalitních uchazečů. Představte si možné časové a finanční úspory jako výsledek kvalitního outsourcingu procesu náboru. Představte si získávání zaměstnanců bez obtíží.

 

Klasický recruitment je vhodný pro klienty, kteří vyhledávají kandidáty na pracovní pozice od úrovně absolventských pozic až po zkušené specialisty a pracovníky středního managementu.

Naši konzultanti a researcheři identifikují a osloví ty správné kandidáty, jejichž profily odpovídají Vašim požadavkům. Následně se konzultanti setkávají s kandidáty při osobních rozhovorech a vybrané nejvhodnější uchazeče Vám prezentují prostřednictvím hodnotícího materiálu obsahujícího životopis kandidáta, hodnocení konzultanta a případnou další dokumentaci.

Vyhledávání kandidátů provádíme kombinací mnoha různých náborových kanálů od inzerce přes databázové vyhledávání, vyhledávání na sociálních sítích, networking atd.

Metody výběru kandidátů stavíme na exaktní metodice Performance Based Hiring a kombinujeme analýzu životopisu a další dokumentace, analýzu "internetové stopy" kandidátů, telefonický před-pohovor, osobní interview a strukturované ověřování referencí.

HR consulting

Talentor Advanced Search nabízí širokou škálu poradenských služeb v oblasti řízení lidských zdrojů. Naše služby se zaměřují na oblasti získávání zaměstnaců, tréninku a rozvoje, retence a propouštění.

 

On-line psychodiagnostika - jsme distributorem metod Bridge Assessments.

Bridge Assessments obsahuje moderní on-line psychodiagnostickou baterii sestávající z komplexního osobnostního screeningu, testů k posouzení obecných rozumových schopností, obchodního potenciálu a také nástroje pro realizaci on-line 360°hodnocení.

 

Assessment Center

je metoda umožňující porávnávat více kandidátů na jednom místě, v jeden čas a pomocí jednoho souboru standardizovaných interaktivních situací. Mezi ně patří individuální i skupinové řešení problémů, prezentace, hraní rolí a další úkoly, věrně odrážející skutečnou pracovní problematiku.

 

HR a manažerské audity & procesní poradenství

Talentor nabízí širokou škálu individualizovaných, na míru šitých služeb v oblasti HR poradenství. Pracujeme jak s jednotlivci (coaching, mentoring, stínování...) tak s týmy a organizací jako celkem (průzkumy a programy zvyšování spokojenosti, procesní a personální audity, optimalizační projekty).

 

Outplacement

je forma personálně-psychologické pomoci propouštěným zaměstnancům. Programy outplacementu (jak individuální, tak skupinové až hromadné) mají za cíl usnadnit propouštěným zaměstnancům orientaci na trhu práce a snížit negativní efekty propouštění.

 

Naše poradenské služby jsou vždy šité na míru konkrétní situaci našeho klienta. Proto může být obtížné je na tomto místě v úplnosti popsat. V případě, že se o naší nabídce HR poradenství chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. 

Mzdové účetnictví a HR administrativa

Od roku 2009 poskytuje Talentor Advanced Search v České republice služby outsourcingu (externího zpracování) mzdového účetnictví a personální administrativy.

Našim klientům umožňujeme čerpat výhody plynoucí z úspor z rozsahu i specializace, kterých jako dodavatel dosahujeme. Rychlé a přesné zpracování mezd a příslušné administrativy Vám pomůže zaměřit se plně na vlastní klíčové aktivity.

Služby s přidanou hodnotou

- rychlé a přesné zpracování mzdového účetnictví

- zpracování personální administrativy a pracovně právní poradenství

- zastupování klienta při kontrolách a jednání s úřady a zdravotními pojišťovnami

- transparentní cenová politika

- pojištění odpovědnosti

- 100% zpracování - od počátku poskytování služeb outsourcingu mezd a HR administrativy nám nikdy nebyla účtována pokuta či úrok z prodlení

Blog

How to start a career as an engineer!

Gehard Staehler talks about his experience in recruiting young engineers and explains how you can sucessfully set up a career as an engineer. Furthermore he gives advice how to avoid mistakes in the application process. The most important message is: Preparation is everything! Try to see your career as a longterm project that requires several steps. … read more

>> Gerhard Stähler

Employees

Contact

Jsme transparentní, a tak kontakty na všechny naše konzultanty najdete na tomto webu.

Ve věcech obchodní spolupráce kontaktujte prosím přímo našeho Country Managera Tomáše Prajzlera.

 

Spojte se s námi ještě dnes!

Co můžete získat:

Čas a energii špičkových HR konzultantů

Efektivní realizaci náborových a poradenských projektů v ČR i zahraničí

Inspiraci novými trendy a naším inovativním přístupem

captcha

Your Career - Job Portal.

Newsletter

Zde se můžete přihlásit k odběru našeho e-mailového zpravodaje, díky němuž se dozvíte informace o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti řízení lidských zdrojů a zajímavé zprávy z našich specializovaných divizí, tzv. Practice Groups. Odběr zpravodaje můžete kdykoli přerušit kliknutím na pole "Odhlásit zpravodaj".