Talentor Latvia pakalpojumi

Personāla atlase

Mūsu mērķis ir piesaistīt visatbilstošākos kandidātus klienta organizācijas augstākā vai vidējā līmeņa vadītāja vai kvalificēta speciālista vakancēm. Lai to paveiktu, mūsu konsultanti veic rūpīgu klienta organizācijas vajadzību izpēti, izveido vakantā amata profilu, izvēlas atbilstošāko stratēģiju kandidātu piesaistei un novērtēšanai, veic apjomīgu tirgus izpētes darbu, tādējādi piesaistot arī tos kandidātus, kuri darbu aktīvi nemeklē, un visbeidzot veic  padziļinātu pretendentu psiholoģisko un profesionālo novērtēšanu.

 

Starptautiskā personāla atlase

Talentor nodrošina kvalificētu kandidātu piesaisti visā Eiropā, veicot koordinētu un starptautiski pārvaldītu personāla atlasi dažādās valstīs, kas sniedz iespēju klienta organizācijai izvēlēties kandidātus ne tikai no lokālā tirgus, bet jau plašākā reģionā.

Novērtēšana

Kandidātu / darbinieku novērtēšana organizācijai sniedz informāciju, lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu par kandidātu / darbinieku atbilstību konkrētajam amatam, neitrālu un objektīvu novērtējumu pēc vienādiem novērtēšanas kritērijiem, skaidru priekšstatu par attīstības vajadzībām, ļaujot izveidot plašāku skatījumu par darbinieku talantiem un potenciālu, kā arī neitrālu atgriezenisko saiti kompetenču novērtējumā. Tādējādi novērtēšana sniedz atbildes uz jautājumiem par darbinieku / kandidātu kompetenču atbilstību amata prasībām, to stiprām pusēm un attīstības jomām, kā arī veidu kā efektīvāk izmantot darbinieku potenciālu un kuru no darbiniekiem paaugstināt amatā.

Lai veiktu šo darbu, mēs izmantojam kompetenču jeb uzvedības intervijas, personības un intelekta spēju testus, lomu spēles, gadījumu analīzes uzdevumus un citas metodes

Talentor Latvia ir starptautisko testu un pētījumu kompānijas Profile International partneris. Kompetenču novērtēšanā mēs izmantojam Profile XT testu, ar kā palīdzību ir iespējams noteikt darbinieka atbilstību amatam un efektīvi plānot attīstību. Profile XT tests tiek balstīts uz trīs pētāmām sadaļām:

  • Domāšanas stils - vai darbinieks var tikt galā ar attiecīgā darba intelektuālajām prasībām;
  • Uzvedības iezīmes - vai darbinieks jūtas ērti konkrētajā darba vidē;
  • Profesionālās intereses - vai darbinieks ir motivēts strādāt šādu darbu.

360° novērtēšana

Kā galveno novērtēšanas rīku Talentor Latvia izmanto Checkpoint 360°, kas ir efektīva, vairāku līmeņu novērtēšanas metode vadītāju profesionālās attīstības veicināšanai. Novērtēšanas procesā tiek apkopoti vadītāja pašvērtējums, tiešā vadītāja, padoto darbinieku un kolēģu sniegtais vērtējums par dažādām kompetencēm un personības aspektiem. Rezultātā tiek sniegta daudzpusīga atgriezeniskā saite, kas raksturo vadīšanas profilu, atspoguļo stiprās un vājās puses un sniedz attīstības ieteikumus. Turklāt Checkpoint 360 ir Latvijā adaptēta metode, kas nodrošina datorizētu datu apstrādi un rezultātu atspoguļojumu.

Kompetenču sistēma

Kompetenču sistēma ir vienoti un skaidri “spēles noteikumi” jeb katram amatam izstrādātas nepieciešamās kompetences: prasmes, spējas, zināšanas, personības iezīmes, vērtības un attieksme. Tā ir atskaites sistēma personāla vadības procesiem, kas saistīti ar darbinieku atlasi, snieguma vērtēšanu un attīstību, kā arī strukturēta pieeja mācību un attīstības vajadzību identificēšanai un realizēšanai.

Talantu vadība

Talantu vadība palīdz mērķtiecīgi atpazīt un attīstīt darbinieku talantus un potenciālu, sekmējot darbinieku efektivitāti un motivāciju, kas veicina arī uzņēmuma izaugsmi un mērķu sasniegšanu. Talantu vadības procesā mūsu konsultanti palīdz atpazīt kompetences un profesionālās atbildības jomas (amatus), kuriem ir būtiska loma uzņēmuma sekmīgā un ilglaicīgā attīstībā, kā arī izveido uzņēmuma procesus un darba vidi, kas piesaista un notur talantus arī nākotnē.

Koučings

Koučinga konsultācijas balstās uz pieeju, kurās konsultants sniedz iespēju klientam apzināties savus resursus un mērķus, veicina problēmas iespējamo risinājumu radīšanu, palīdz izvērtēt riskus un izstrādāt praktisku aktivitāšu plānu mērķa sasniegšanai. Konsultācijas ietvaros tiek veicināta klienta atbildības uzņemšanās par situācijas risinājumu un patstāvība.

Kouča pamatuzdevums – palīdzēt klientam vai klienta organizācijas komandai atklāt savu potenciālu, strukturēt un precīzi noformulēt domas, mērķus un vēlmes, sastādīt rīcības plānu izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī atbalstīt un rast motivāciju mērķu īstenošanas gaitā caur personisko un uzņēmuma vērtību apzināšanos.

Talentor Latvia kouči ir ICF (International Coaching federation) biedri un apguvuši šīs profesionālās organizācijas sertificētās mācību programmas koučinga jomā.

 

Vadītāju koučings

Vadītāju koučings ļauj pilnīgāk izmantot vadītāja talantus un potenciālu, veicinot organizācijas sniegumu un produktivitāti, radošumu un mācīšanos, motivācijas pieaugumu un komandas sadarbības uzlabošanos, kā arī palielina atvērtību personīgai attīstībai un mācīšanās procesam.

Aprūpētais darba uzteikums

Aprūpētais darba uzteikums demonstrē organizācijas ieguldījumu darbinieku labklājībā, stiprina esošo darbinieku motivāciju un lojalitāti, veicinot pozitīvu darba devēja tēlu un ētisku organizācijas uzvedību saskaņā ar deklarētajām vērtībām. Darbiniekiem aprūpētais darba uzteikums sniedz skaidrību par turpmākās karjeras mērķiem un veidiem kā tos sasniegt, personīgo kompetenču izvērtēšanu un izpratni par savām spēcīgajām un attīstības jomām, kā arī zināšanas par darba meklēšanas taktikām, prasmes veiksmīgam sniegumam darba intervijās, pašvērtējuma pieaugumu un pārliecību pārrunās ar potenciālo darba devēju.

Exit barometrs

Exit barometrs ir objektīvs, neitrālas puses izpētīts skatījums par faktoriem, kas veicina vai mazina darbinieku palikšanu organizācijā, sniedzot rekomendācijas uzlabojumiem un nepieciešamības gadījumā arī atbalstu to īstenošanai.

Personāla audits

Personāla audits sniedz neatkarīgu un neitrālu uzņēmuma personāla vadības sistēmas vai kāda atsevišķa personāla vadības procesa izvērtējumu no efektivitātes, kvalitātes un atbilstības viedokļa, organizācijas stipro pušu un risku analīzi, kā arī ieteikumus konstatēto risku novēršanai, procesu uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai. Personāla audita lielākais ieguvums ir sakārtoti un normatīvajām prasībām un uzņēmuma korporatīvajiem standartiem atbilstoši personāla vadības procesi.

Blog

Generation Z in the workplace

Are we prepared? For the last years I’ve been observing a great wave of interest to Generation theory.  It’s discussed everywhere: What values do generations have and how they influence on their  life? How to sell to different generations?  What has impact on  their demand?  What is their motivation? Working in HR industry, I think … read more

>> Liudmila Primako

Talentor komanda

Sazinies ar mums

Ja vēlies uzināt vairāk par Telntor Latvia un mūsu sniegtajiem pakalpojumiem,

saziņai izmantojiet +371 26524888, vai kontaktu formu:

 

 

captcha

Your Career - Job Portal.

Newsletter

Subscribe to our newsletter that provides information about new developments in case studies, HR trends, or in one of our practice groups. You can of course cancel the subscription to the newsletter at any time by clicking on the field “Cancel newsletter”.