Tax Manager / Spesialrådgiver

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre ...

Energibransjen er i stor endring og Statnett har en sentral rolle i å tilrettelegge for at Norge når sine klimamål fremover. Vi sørger for sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, og er sentral i å tilrettelegge for elektrifisering og ny grønn verdiskapning.

Statnettkonsernet er i dag preget av en betydelig anleggsmasse, en stor portefølje av rehabilitering og utbyggingsprosjekter i hele Norge. Frem til 2050 skal Statnett investere ytterligere 100-150 mrd kroner og det skal tilrettelegges for en betydelig kapasitetsøkning knyttet til havvind.

Den økte aktiviteten og kompleksiteten innenfor skatteområdet gjør at vi søker en dyktig og erfaren Tax Manager/spesialrådgiver for å ytterligere profesjonalisere og effektivisere skatteområdet. Rollen vil samarbeide tett med konsernets ulike forretningsområder, interne og eksterne juridiske rådgivere samt øvrige medarbeidere i konsernstaben. Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling for konsernregnskap og rapporterer til avdelingens direktør. Du vil ha det faglige ansvaret innenfor nasjonal skatt og eiendomsskatt og sikre etterlevelse av gjeldende regelverk.

Dine ansvarsområder vil omfatte en rekke viktige oppgaver. Du vil ha ansvaret for å overvåke skatteområdet og kontinuerlig vurdere tiltak for å optimalisere løpende drift, samtidig som du sikrer at selskapet følger gjeldende skatteregler. Videre vil du analysere og vurdere skattemessige effekter knyttet til både nåværende og fremtidige investeringer, samt bidra til å sikre en optimal skattemessig behandling av fremtidige havvindprosjekter. I tillegg vil du ha ansvar for å sikre korrekt behandling av skatt ved internasjonale transaksjoner, og vurdere skattemessige effekter av finansielle instrumenter og valutahandel. Som en del av dette vil du også koordinere og bidra til skatterapportering for både internt og eksternt bruk, samt følge opp behandlingen av eiendomsskatt. Din rolle vil være avgjørende for å sikre at Statnett opprettholder et høyt nivå av skattemessig etterlevelse og optimalisering, samtidig som vi navigerer gjennom et stadig skiftende landskap innen energibransjen.

For å lykkes i denne rollen, søker vi kandidater med følgende kvalifikasjoner

  • Minimum fem års relevant erfaring fra lignende stillinger i større konsern, konsulentvirksomhet eller revisjonsbransjen
  • Solid kjennskap til norsk skattelovgivning
  • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
  • Kjennskap til ERP-systemer og rapporteringsverktøy
  • God kompetanse i Excel
Som person tror vi du er målrettet med en sterk forståelse for virksomhetens strategier og prioriteringer. Du evner å sette og oppnå utfordrende mål, og er en dyktig iverksetter som ikke bare tilpasser seg, men også forvalter endrings- og utviklingsarbeid. Du vil være ansvarlig for å utvikle effektive, fornuftige og praktiske løsninger på komplekse skattespørsmål og bør ha en sterk evne til problemløsning. Samarbeidsevner er sentrale: du må kunne arbeide godt med andre på tvers av forskjellige rapporteringslinjer og bidra til et positivt teammiljø.

Hvorfor jobbe hos Statnett
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og utvikling både faglig og i forhold til ansvar, i et selskap som er helt sentralt i den grønne, bærekraftige omstillingen. Som ansatt i Statnett får du fleksitid, konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har en bedriftshelsetjeneste for alle våre ansatte, og setter helse, miljø og sikkerhet foran alt. I tillegg tilbyr vi et felles bedriftsidrettsanlegg, trimrom og attraktive firmahytter.

Dersom du har spørsmål eller er nysgjerrig på rollen, er du velkommen til å kontakte Johannes Westersø 951 79 169 eller Jenny Conradi 908 33 014 i Capus. Vi setter gjerne opp en prat på video, eller tar en kaffeprat med deg.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
377307
Company
Capus AS