Løsningsarkitekt Cargo

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med rundt 2000 ansatte i fire land. Color Line har en årsomsetning på over NOK 5 milliarder, og frakter årlig om lag 3,8 millioner reisende, 900 000 personbiler og 180 000 fraktenheter til og fra Norge. Rederiet har ...

Vil du legge ut på en digital reise sammen med Color Line?


Color Line har de senere årene investert tungt i fornyelse av systemporteføljen, og er godt i gang med digitalisering av kundeopplevelsen og effektivisering av interne arbeidsoppgaver. Digitaliseringsarbeidet er fundamentert i en konsernstrategi som beskriver hvordan digitalisering skal gi Color Line konkurransefortrinn, blant annet gjennom bedre kundeopplevelser, økt mulighet for selvbetjening og økt lønnsomhet. Strategien beskriver også veien til en mer agil arbeidsmetodikk og kontinuerlig utvikling av arbeidsprosesser og kultur, som alle er grunnsteiner i forbedringsarbeidet.

I Color Line pågår det mange interessante, IT-relaterte aktiviteter som er basert på selskapets strategi, som f.eks bytte av løsningen som støtter den kommersielle driften om bord på skipene, bytte av fraktløsningen, digitalisering av maritim drift om bord og videreutvikling av selskapets løsninger innenfor booking og selvbetjening. Som del av denne satsningen bygger vi opp et arkitekturmiljø og søker løsningsarkitekter som skal bidra i det strategiske utviklingsarbeidet og drive frem fremtidens tekniske løsninger.

Som løsningsarkitekt innenfor Cargo i Color Line får du ansvar for å planlegge og bidra til implementering av løsninger som vil gjøre både hverdagen til våre ansatte og viktige deler av kundereisen så strømlinjeformet som mulig. Du vil også være med på å bygge team, løsninger og prosesser som støtter opp om agile leveranser. Cargo-løsningene kobler mange ulike funksjoner og systemer sammen, og har høy grad av funksjonell og teknisk kompleksitet samt en rekke integrasjoner. RFID og Aztec (QR) brukes for å gi tilgang, og planlegging og oversikt over farlig gods er en annen viktig funksjon. Noen av teknologiene som er i bruk i dag er Java, REST, API og ESB.

Ditt primæransvar vil være å sikre at vi utvikler løsninger som er i tråd med selskapets langsiktige mål og tilfredsstiller arkitekturprinsippene våre. Som løsningsarkitekt blir du sentral i utviklingsaktiviteter og vil fungere som bindeledd mellom oss i IT og brukerne, beslutningstakerne og leverandørene våre.


Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 • Etablering, forvaltning og videreutvikling av både nye og eksisterende løsninger innenfor et av selskapets domener.
 • Identifisere muligheter for helhetlige løsninger på konsernnivå og drive frem utvikling av disse.
 • Utvikle løsningsforslag i form av IT-arkitekturer som inkluderer prosesser, tjenester og systemer og bidra i arbeidet med business case og beslutningsprosess for disse løsningene.
 • Forvalte den tekniske og funksjonelle konfigurasjonen av porteføljen og sikre at krav til kvalitet, sikkerhet, ytelse, brukervennlighet og skalerbarhet møtes.
 • Kontinuerlig forbedring og dokumentasjon av systemarkitektur, systemintegrasjon, prosess- og behovsanalyser.
 • Deltakelse i IT Arkitekturforum; der du blir del av et tverrfaglig arkitekturmiljø hvor vi sammen bygger forutsetningene for god arkitektur og gode løsninger, med fokus på arkitekturprinsipper, kunnskapsdeling og avstemming av løsninger i forhold til prinsipper.
 • Samarbeid med driftsorganisasjonen for å sikre stabil, sikker og kostnadseffektiv drift.
 • Samarbeid med leverandører for å sikre gode løsninger og stabil, sikker og kostnadseffektiv drift, forvaltning og videreutvikling.


Vi ser etter akkurat deg, som har:
 • Høyere utdannelse (minimum bachelorgrad) i informasjonsteknologi el.l. og noen års erfaring fra tilsvarende arkitekturarbeid som i denne rollen.
 • Evne til å fange opp og forstå virksomhetens funksjonelle behov og krav, for deretter å omsette dette til gode tekniske løsninger. Du kan vise til eksempler der du har gjort akkurat dette.
 • Erfaring med modernisering og prosess-, informasjons- og tjenestemodellering.
 • Erfaring med arbeid i prosjekt og tverrfaglige team - erfaring med agil metodikk er en fordel.
 • Glede av å holde deg oppdatert på teknologiske trender, verktøy og løsninger samt bruk av disse. I tillegg trives du med å dele denne kunnskapen med dine kollegaer.


Tidligere kollegaer beskriver deg slik:
 • Resultatorientert, initiativrik og flink til å skape resultater sammen med andre.
 • En som byr på deg selv og bidrar aktivt til utvikling av selskapet og dine kollegaer.
 • Positiv, engasjert og løsningsorientert.
 • Faglig sterk, og trives både med selvstendig arbeid og samarbeid med andre.

Vi tilbyr et positivt og engasjerende arbeidsmiljø der du vil få utfordrende og varierte oppgaver. Du får utvikle deg både faglig og personlig sammen med kollegaer du trives med og som har samme målsetninger som deg. Vi tilbyr selvsagt også konkurransedyktig lønn og gode personalordninger.

Dersom du syntes dette virket interessant eller hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Arne Underdal-Loktu på e-post arne.loktu@capus.no /tlf 91 13 14 14, Rådgiver Research og Analyse Axel Aasen på e-post axel.aasen@capus.no /tlf 98 02 45 51.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
318511
Company
Capus AS