Faggruppeleder eiendom og infrastruktur

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementetNND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt ...

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). Vi er i en periode med spennende utvikling og vekst, og ser etter engasjerte medarbeidere som er klare for å forme fremtiden sammen med oss.

Som vår nye faggruppeleder inngår du i avdelingen eiendom og infrastruktur. Vi tilhører sektor teknisk som i tillegg består av avdelingene prosjekt, dekommisjonering og sikkerhetsstudier. Vi er i dag et team på fem personer, dedikerte til å sikre at alt ligger til rette for suksessfull dekommisjonering av bygg, eiendom og infrastruktur ved NND og IFE NUK. Vårt arbeid er essensielt for å støtte våre kollegaer gjennom alle stadier av dekommisjoneringsprosessen, og bidrar til å oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag. Vårt hovedmål er å sikre en trygg, pålitelig og ansvarsfull opprydding i kjølvannet av forsknings- og driftsaktivitetene ved reaktorene i Halden og på Kjeller.

Høres dette spennende ut? Se mer om stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver!

Ansvarsområde(r):

Som faggruppeleder for eiendom og infrastruktur blir du en nøkkelperson for å styre prosjektporteføljen vår mot suksess. I rollen vil du være avdelingsleders nærmeste støtte med hensyn til å koordinere ressurser og oppgaver i avdelingen. Du vil administrere og optimere ressursfordelingen, sikre at hver avdeling opererer effektivt og få bistå i å forme og utvikle teamet. Din innsikt vil være avgjørende for å identifisere og tilpasse prosessene slik at alle prosjekter krysser mållinjen i henhold til fastlagte tidsplaner. Her får du være den som holder trådene samlet og sikrer at vi leverer resultatene som gjør en forskjell.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for eiendom og infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Ansvar for avdelingens overordnede prosjektportefølje med prosjektmål, tidslinje og ressursbehov
 • Koordinering med prosjektkontoret
 • Oppdatere avdelingsintern økonomi- og ressursstatus
 • Bistå med rekruttering ved nye prosjekter
 • Opprette og vedlikeholde håndbøker, rutiner og systemer ved behov innenfor eget ansvarsområde
 • Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå innen fagområder som bygg, anlegg, industri, maskinteknikk eller liknende. Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse innenfor organisering og ledelse
 • Prosjektledelse
 • Kunnskap om planlegging og kontraktsadministrasjon
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Det er ønskelig med erfaring fra:

 • Erfaring fra offentlig eller kommunal sektor
 • Arbeid med nukleær sikkerhet og strålevern
 • Organisasjonsutvikling
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Bruk av relevante standarder og lovverk

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og få med deg medarbeiderne i løsning av avdelingens oppgaver
 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen ansvarsområdet og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon.
 • Strukturert, systematisk og ansvarsfull

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • ordninger for trening
 • moderne kontorlokaler
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 540.000,- til kr 873.650,-.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden.

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Halden
Contract type
permanent
Job-ID
376816
Company
Capus AS