Prosjektleder

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for ...

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett-, markeds- og driftsløsninger, og legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning. Ønsker du å være med på dette viktige arbeidet?

Vi søker nå flere kollegaer til vårt dedikerte prosjektledermiljø. Sammen skal vi forme morgendagens energilandskap og sørge for at vi når våre ambisiøse mål om å bidra til nullutslipp innen 2050!
I rollen som prosjektleder vil du bli en del av et fremoverlent og dynamisk miljø i forretningsområdet Nett, hvor du vil håndtere en mangfoldig kontaktflate som spenner fra interne team til eksterne samarbeidspartnere og regulatoriske myndigheter.


Et mangfold i prosjekter

Vi er i en spennende vekstfase og ser etter ulike typer prosjektledere som kan berike vårt fagmiljø. Våre prosjekter omfatter alt fra mindre fornyelser og vedlikeholdsprosjekter med høy teknisk kompleksitet, til svært omfattende prosjekter med stor samfunnsinteresse. Enten du trives i de tekniske detaljene, eller foretrekker å se de større linjene så har vi trolig noe som kan passe deg. Uavhengig av din bakgrunn tror vi de ideelle kandidatene har solid erfaring i prosjektledelse, og evnen til å håndtere komplekse prosjekter i et dynamisk miljø.

Vi har prosjekter i hele Norge og arbeidssted for stillingene vil primært være ved et av Statnetts kontorer i; Oslo, Trondheim, Sandnes, Sunndalsøra eller Alta.

Synes du dette virker like spennende som vi synes det er? Les videre om ansvarsområder og arbeidsoppgaver!

Ansvarsområder du får hos oss

Som prosjektleder i forretningsområdet Nett vil du få en sentral rolle i å forme fremtiden for energidistribusjon i Norge. Du vil være ansvarlig for å lede infrastrukturprosjekter fra konsept til ferdigstillelse. Ditt arbeid omfatter koordinering av tverrfaglige team, effektiv håndtering av ressurser, og direkte samarbeid med nøkkelinteressenter for å oppnå strategiske mål. Videre vil din rolle innebære aktiv risikostyring og løpende tilpasning til teknologiske og regulatoriske endringer, samt en kontinuerlig vurdering av prosjektets påvirkning på miljøet.

Oppsummert kan vi sammenfatte arbeidsoppgavene i følgende punkter:

 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase, for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat
 • Ansvar for forhandlinger og inngåelse av kontrakter med leverandører
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn til SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kostnader
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, samt med prosjektets leverandører og interessenter


Ta gjerne en kikk på noen av våre prosjekter her:

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/


Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Bred erfaring som prosjektleder, fortrinnsvis fra infrastrukturprosjekter
 • Bred kontraktskompetanse
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse (PRINCE2, PMI e.l.)
 • Evner å igangsette og implementere endringer


Personlige egenskaper

Rett person trives med å jobbe i et hektisk miljø. Vi er ute etter en lagspiller som ser verdien av å jobbe innenfor et felles definert rammeverk for prosjektgjennomføring. Det jobbes med kontinuerlig forbedring av våre prosesser og vi er ute etter deg som motiveres av å bidra i vår utvikling. Vi ser etter personer som er:

 • Resultatorienterte
 • Strukturerte, med evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evner å motivere medarbeidere og utvikle team
 • Bidrar til det faglige og sosiale miljøet


Hvorfor skal du velge oss?

Vi mener oppriktig at vi kan tilby en unik mulighet for prosjektledere som ønsker å gjøre en reell forskjell i samfunnet. Å jobbe hos oss betyr at du vil være med på å forme landets viktigste infrastruktur, i et selskap som står i frontlinjen for å møte morgendagens energiutfordringer. Her får du muligheten til å lede viktige infrastrukturprosjekter som ikke bare driver teknologisk innovasjon fremover, men også sikrer en bærekraftig fremtid. Med et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling, vil du bli del av et arbeidsmiljø som verdsetter din ekspertise og bidrag, samtidig som det støtter din faglige vekst.

Alt det andre er selvsagt også på plass:

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor mulighet for faglig utvikling og interne karriereveier
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning og god balanse mellom jobb og fritid
 • Mulighet for hjemmekontor ved behov
 • Bedriftshelsetjeneste, bedriftsidrettslag og trimrom
 • Firmahytter


Høres dette interessant ut?

Da ser vi frem til å motta din søknad og CV!
Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.


Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
377291
Company
Capus AS