Produktleder/produktområdeleder

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger ...
Vi har store ambisjoner om å digitalisere tilskuddsforvaltningen og få til gode beslutningsprosesser gjennom å bruke data smartere, blant annet ved hjelp av KI. Vi har akkurat etablert egen IKT-plattform i skyen, og har lagt grunnlaget for å bli en etat som tar i bruk teknologi for å løse vårt oppdrag. Vi er opptatt av og bygge opp et internt IT-miljø med tverrfaglig kompetanse og velfungerende produktteam for å arbeide med å digitalisere og forbedre hvordan vi jobber med bistand.

Når vi nå skal i gang med store løft på digitalisering i Norad, trenger vi en medarbeider som kan være med på denne utviklingsprosessen. Vi har også samarbeid med Utenriksdepartementet, ambassader og Klima- og miljødepartementet og det vil være flere behov som vil være viktige å få med i nye løsninger. Vi har behov for en seniorrådgiver som har erfaring med smidig utviklingsmetodikk, som setter brukeren i fokus og som ser verdien av tjenestedesign i utviklingsprosessen. Stillingen innebærer produktledelse og etter hvert produktområdeledelse, for system for tilskuddsforvaltningen i Norad.

Du vil få ansvar for å videreutvikle vårt arbeid med smidig utvikling og produktteam, samt følge opp utviklingsinitiativ. Det vil være mange ulike oppgaver knyttet til stillingen, og et stort selvstendig ansvar for å utvikle Norad som en produktorientert organisasjon. Du vil være med å sette i gang team, lære opp produkteiere og følge opp ulike utviklingsinitiativ. Det vil være mange baller i luften og høyt tempo, men rollen gir en spennende mulighet til å være med å påvirke hvordan vi kan jobbe godt med smidige produktutvikling når vi starter digitaliseringen for alvor.

Vi har et godt arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket, stor kreativitet, og du vil få brukt evnene dine og utviklet deg videre.

På oppdrag fra Utenriksdepartementet og Klima og miljødepartementet forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats.

Norad samarbeider med FN-systemet, internasjonale finansieringsinstitusjoner, utviklingsbanker, myndigheter, sivilt samfunnsorganisasjoner og privat næringsliv. Vi jobber i en verden i konstant endring, og bistanden reflekterer dette med nye partnere, nye tematiske satsingsområder innenfor bærekraftsmålene, og innovativ finansiering. Norad har også ansvaret for forvaltningen av Nansenprogrammet for Ukraina.

Du vil ha følgende arbeidsområder og arbeidsoppgaver:

 • Produktledelse for systemer for tilskuddsforvaltning i Norad
 • Sørge for at utviklingsarbeidet er behovsorientert og brukersentrert
 • Være med å øke kompetansen på smidig utvikling og produkteierskap i organisasjonen
 • «Smidig coaching» – lære opp produkteiere i organisasjonen til å jobbe smidig
 • Følge opp nye behov i organisasjonen og ta ansvar for et system for innmelding av behov knyttet til digitalisering
 • Være en pådriver slik at utviklingsinitiativene følger god metodikk og sikrer at Norad blir en smidig organisasjon med tverrfaglige produktteam

Kompetanse

 • Bachelor eller master i et relevant fagfelt. Lang erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse
 • Kompetanse på, og erfaring med, smidig utvikling og forretningsutvikling
 • Erfaring fra prosessledelse og evne til å fasilitere prosesser på en god måte
 • God økonomisk forståelse
 • Kunnskap om teknologi og utvikling er ønskelig
 • Gjerne noe erfaring fra tjenestedesign

Vi ser etter deg som

 • Er utadvendt, og god til å etablere nettverk
 • God på å balansere ulike behov
 • Har høy grad av «ståpåvilje» og tålmodighet
 • Kan håndtere mange ulike oppgaver, er god på prosess og evner ha mange baller i luften
 • Er strukturert, organisert og god til å samhandle
 • Har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr følgende

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • fri telefon
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no
Tilsettingen er fast og lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 82 (kr 584 500 - 919 200). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknadenApply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
379076
Company
Capus AS