Produkteier IT støttesystemer for dekommisjonering og avfallslogistikk

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt ...

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn.

Prosjektet FLYT har som mål å forbedre og modernisere prosessene knyttet til nukleær dekommisjonering og avfallshåndtering. Som produkteier for IT-støttesystemer innen dette området, spiller du en sentral rolle i å utvikle innovative løsninger for å håndtere komplekse utfordringer.

Du får ansvaret for å forme og prioritere systemets funksjonalitet, samtidig som du sikrer effektiv samhandling med interne og eksterne interessenter for å møte de funksjonelle kravene til løsningen DSS/WMSS (Decommissioning System og Waste Management System). Stillingen er plassert i avdeling for dekommisjonering og rapporterer til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Eie og forvalte systemets funksjonelle krav, samt prioritere utviklingen av disse

 • Bidra i spesifikasjonsprosessen for å sikre samsvar mellom systemets funksjonelle krav og NNDs forretningsprosesser

 • Ha tett dialog med leverandører for å sikre implementering i tråd med avtalekrav

 • Delta i beslutninger knyttet til endringer i utviklingsfasen

 • Bidra i enhetstesting og akseptansetesting

 • Sørge for kontinuerlig forbedring og utvikling av systemet

 • Produkteierskap for andre IT-støttesystemer for dekommisjonering og avfall

 • Fungere som ambassadør for FLYT-systemet internt

Kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Ønskelig med masterutdanning, men det kreves minimum bachelornivå innenfor relevant fagfelt

 • Erfaring med å innføre nye IT-systemer i organisasjoner, inkludert endringsledelse

 • Erfaring med å oversette forretningsmål og prosesser til funksjonelle krav til IT-løsninger

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Det er også ønskelig med:

 • Kjennskap til bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

 • Erfaring som produkteier

Personlige egenskaper:

 • Komfortabel med å ta raske beslutninger og nødvendige prioriteringer

 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til å motivere og få med seg folk

 • Strukturert og nøyaktig med god gjennomføringsevne

 • Fleksibel, initiativrik og selvstendig arbeidsstil

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Hva tilbyr vi deg?
NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag!

Hos oss får du:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø

 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid

 • mulighet for hjemmekontor

 • økonomisk støtte til trening

 • moderne lokaler

 • dekning av mobiltelefon og internett

 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 540.000, - til kr 873.650, -. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Facts about the job

Country
Norway
Location
Halden
Contract type
permanent
Job-ID
379286
Company
Capus AS